czwartek, 31 grudnia 2009

Podsumowanie 2009 - energetyka i paliwa

Koniec roku w dniu dzisiejszym i należy przyjrzeć się "naszym" branżom - rynkowi energetyki i paliw.

RYNEK PALIW
Podsumowanie 2009 roku dokonał w TV Biznes Pan Andrzej Szczęśniak (Szczesniak.pl - blog): ----------------------------------------------------
RYNEK ENERGETYKI
W sposób chronologiczny z uwzględnieniem miesięcy znajdują się poniżej najważniejsze informacje, wydarzenia 2009 roku (na podstawie informacji PAP z uwzględnieniem rynku ochrony środowiska i CO2)

STYCZEŃ

7.1. Wstrzymane zostały dostawy rosyjskiego gazu przez Ukrainę, na przejściu granicznym w Drozdowiczach. Dzień wcześniej rząd przyjął rozporządzenie w sprawie możliwości wprowadzania ograniczeń poboru gazu dla przemysłu.

13.1. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska do 2020 r. wybuduje jedną lub dwie elektrownie jądrowe.

20.1. Wznowienie dostaw gazu do Polski i Unii Europejskiej przez Ukrainę. Dzień wcześniej rosyjski Gazprom i ukraiński Naftohaz podpisały porozumienie regulujące dostawy.

MARZEC

18.3. Rząd przyjął projekt ustawy o inwestycjach dotyczących terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, która ma przyspieszyć budowę.

20.3. Na liście unijnych inwestycji energetycznych objętych planem pobudzenia gospodarki znalazły się projekty z udziałem Polski, o wartości 5 mld euro. Chodzi o projekty wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla Bełchatowa (180 mln euro), terminal gazowy w Świnoujściu (80 mln euro), gazociąg Skanled z Norwegii do Danii, Szwecji i z połączeniem do Polski (150 mln), interkonektor gazowy Polska-Słowacja (30 mln euro), projekt farmy wiatrowej na Bałtyku Kriegers Flak I, II, III (150 mln euro).

MAJ

13.5. Nowy blok energetyczny w Elektrowni Łagisza w Będzinie, o mocy 460 MW, rozpoczął próbną pracę. Kosztował ok. 2 mld zł.

15.5. Rozmowy o przebiegu mostu energetycznego między Polską a Litwą. Most ma zostać uruchomiony w 2015, z mocą 500-600 MW, a w 2018 r. 1000-1200 MW. Ma przebiegać pomiędzy Alytusem i Ełkiem i będzie miał 154 km - 106 km po stronie polskiej i 48 km po litewskiej. Budowa może kosztować około 237 mln euro.

18.5. Ruszyła budowa podziemnego magazynu gazu w Kosakowie. W 2014 roku będzie on mieścił 100 mln m sześc. paliwa. Docelową pojemność 250 mln m sześc. gazu ma osiągnąć w 2020 r. Gaz będzie magazynowany w komorach po złożach soli.

19.5 Pełnomocnikiem rządu ds. energetyki jądrowej i wiceministrem gospodarki została Hanna Trojanowska. Wcześniej pracowała w Polskiej Grupie Energetycznej.

CZERWIEC

4.6. Weszła w życie specjalna ustawa dot. terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

29.6. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Qatargas podpisały kontrakt na dostawy do Polski skroplonego gazu LNG. Kontrakt ma obowiązywać 20 lat - od 2014 r. Co roku do Świnoujścia ma docierać 1,5 mld m sześc. gazu LNG rocznie. Wartość umowy to średnio ok. 500 mln dolarów rocznie.

LIPIEC

15.7. Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę części lądowej terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu.

20.7. Wiceministrem skarbu został Mikołaj Budzanowski, który odpowiada m.in. za przemysł paliwowy, gazowy i chemiczny.

29.7. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" zapowiedziało, ze wybuduje w bazie w Adamowie przy granicy z Białorusią dwa zbiorniki na ropę naftową o pojemności po 100 tys. m sześc. Budowa zakończy się w 2011 r.

SIERPIEŃ

6.8. Spółka Polskie LNG ogłosiła przetarg na budowę terminalu regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu.

11.8. Rząd przyjął harmonogram dla energetyki jądrowej. Zakłada on, że najpóźniej pod koniec 2013 roku zostanie zawarty kontrakt na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, a sama budowa rozpocznie się w styczniu 2016 roku. Pierwszy blok elektrowni jądrowej ma powstać w 2020 roku; po roku-dwóch ma zostać oddany do użytku drugi.


20.8. Energa podpisała list intencyjny z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy przy budowie na Wiśle poniżej zapory we Włocławku drugiej zapory z elektrownią o mocy 60-100 MW. Wartość inwestycji to ok. 2,5 mld zł, a uruchomienie elektrowni planowane jest w połowie 2016 r. Roczna produkcja energii ma wynieść ponad 500 tys. MWh.

20.8. Rozpoczęła się budowa tłoczni gazu w Goleniowie, która jest częścią systemu przesyłowego z terminalu LNG w Świnoujściu.

25.8. Bank PKO BP został koordynatorem finansowania budowy terminalu LNG przez banki komercyjne.

WRZESIEŃ

1.9. Zgodnie z unijnym prawem koniec żarówek "mlecznych" oraz czystych o mocy 100 watów. Żarówki tego typu nie będą już sprzedawane. Dla oszczędności energii mają je zastąpić bardziej energooszczędne źródła światła.

9.9. Rząd zapowiedział budowę połączenia między systemami gazowniczymi Czech i Polski w okolicach Cieszyna. Mają go wybudować polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i czeski operator systemu przesyłowego - RWE Transgas Net. Interkonektor ma umożliwić przesył 500 mln m3 gazu ziemnego rocznie z Czech do Polski od 1 stycznia 2011 r. W awaryjnych sytuacjach gazociąg pozwoli również na transport gazu z Polski do Czech.

23.9. Unijny Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu unieważnił decyzję Komisji Europejskiej z marca 2007 r. o przydziale krajowych limitów emisji gazów cieplarnianych dla Polski na lata 2008-12.

PAŹDZIERNIK

14.10. Z powodu nagłych opadów śniegu zerwanych zostało wiele linii energetycznych w całym kraju.

16.10. Komisja Europejska zatwierdziła 180 mln euro z unijnego budżetu na dofinansowanie budowy instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla elektrowni Bełchatowie. Z budżetu UE do końca 2010 r. ma być sfinansowanych kilkanaście projektów w Polsce.

28.10. Powołana została Społeczna Rada ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji, której szefem został przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Radę powołał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.


28.10. Rząd przyjął powiększoną listę obszarów Natura 2000 - obejmą one 21 proc. powierzchni Polski. Na liście obszarów chronionych znajdą się 142 obszary ważne dla ochrony ptaków i 817 obszarów siedliskowych. Wyznaczenie takiej listy kończy konflikt z Komisją Europejską, która uważała, że wcześniej obszarów było zbyt mało.

30.10. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Gazprom uzgodniły zasady współpracy dotyczącej dostaw gazu do Polski.

LISTOPAD

4.11. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zadeklarowało, że chce wykupić udziały w EuRoPol Gazie należące do Gas Tradingu.

9.11. Polska sprzedała Hiszpanii część swoich nadwyżek uprawnień do emisji CO2 wynikających z realizacji protokołu klimatycznego z Kioto. Zarobiliśmy 25 mln euro. Pieniądze mają trafić na inwestycje pozwalające na ochronę klimatu.

10.11. Rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Dokument zakłada m.in. zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki i 15-proc. udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii w 2020 roku. Zużycie energii elektrycznej w 2030 r. ma wzrosnąć o 55 proc., gazu o 29 proc. i produktów naftowych o 27 proc.

10.11. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń" otrzymało od Skarbu Państwa udziały w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych. OLPP zajmuje się przechowywaniem paliw płynnych oraz ich przeładunkiem w bazach lądowych. Spółka posiada 22 bazy paliw rozmieszczone na terenie całej Polski, w których może magazynować benzynę silnikową.

GRUDZIEŃ


1.12. Rząd zgodził się na drugą umowę sprzedaży części swoich nadwyżek uprawnień do emisji CO2 wynikających z realizacji protokołu klimatycznego z Kioto. Irlandia kupi od nas uprawnienia za 15 mln euro.

2.12. Sejm zmienił Prawo energetyczne, zobowiązując wytwórców do częściowej sprzedaży prądu przez giełdę oraz wprowadzając zaliczki na wydanie pozwolenia na podłączenie do sieci farm wiatrowych.

3.12. Polska i Japonia chcą współpracować w dziedzinie czystych technologii węglowych, dających wysoką sprawność energetyczną przy minimalnej emisji CO2 - deklarowali uczestnicy spotkania w Katowicach.


3.12. Komisja Europejska odwołała się od wyroku sądu uchylającego decyzję o ograniczeniu polskich emisji CO2 w latach 2008-12. We wrześniu unijny sąd pierwszej instancji uchylił niekorzystną dla Polski decyzję KE. Komisja nie zgadza się z tym orzeczeniem; jest zdania, że sąd zbyt ograniczył jej kompetencje w określaniu narodowych planów uprawnień emisji CO2.

7.12. Minister środowiska Maciej Nowicki otworzył 15 szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze. Spotkanie 193 państw miało doprowadzić do zawarcia porozumienia w sprawie ochrony klimatu po 2012 r., gdy przestanie obowiązywać protokół z Kioto.

10.12. Polska i Rosja uzgodniły treść porozumienia międzyrządowego w sprawie dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Chodzi o zwiększenie dostaw do 10,2 mld m sześc. gazu rocznie oraz przedłużenie ich o 15 lat, do 2037 roku.

11.12. Komisja Europejska odrzuciła polski plan emisji CO2 na lata 2008-12 i zażądała, by Polska bezzwłocznie przedstawiła nową propozycję rozdziału uprawnień do emisji dla polskich przedsiębiorstw.

18.12. Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział, że wynegocjowane już międzyrządowe porozumienie w sprawie dostaw gazu z Rosji do Polski nie trafi na posiedzenie rządu, zanim nie będzie wiążących uzgodnień między firmami - PGNiG i Gazpromem. Zapewnił, że 1 stycznia 2010 r. gazu w Polsce nie zabraknie. Aby jednak dostawy doszły skutku, rządy Polski i Rosji muszą jeszcze podpisać uzgodnioną 10 grudnia umowę; ponadto kontrakt muszą podpisać spółki: Gazprom i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

19.12. Bez wiążących ustaleń dla działań na rzecz dalszej ochrony klimatu zakończył się szczyt ONZ w Kopenhadze.

WIG-energia - nowy subindeks

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie z dniem 4 stycznia 2010 roku rozpocznie obliczanie i publikację subindeksu sektorowego WIG-energia, który staje się obok WIG-paliwa kolejnym, indeksem "naszego"/"mojego" zainteresowania.

Subindeks WIG-energia będzie 10 indeksem branżowym obliczanym przez Giełdę. Dotychczasową rodzinę subindeksów sektorowych tworzyły: banki, budownictwo, przemysł chemiczny, deweloperzy, informatyka, media, przemysł spożywczy, przemysł paliwowy oraz telekomunikacja.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami w skład nowego subindeksu sektorowego wejdą wszystkie spółki z branży energetyka, zakwalifikowane równocześnie do indeksu WIG. Datą bazową indeksu WIG-energia jest 31 grudnia 2009 r., a jego wartość w tym dniu wyniosła 3 998,60 tj. 1/10 wartości zamknięcia indeksu WIG na tej sesji.

W skład portfela indeksu WIG-energia wejdą akcje następujących spółek
(stan na 31 grudnia br.):

WIG-energia, tak jak pozostałe subindeksy sektorowe, publikowany będzie w trybie jednolitym: po pierwszym i drugim fixingu oraz po zakończeniu sesji.

Ciekawe linki:

Turbina wiatrowa - awaria

Zapewne każda osoba interesującą się OZE, czy energią z wiatru widziała ten film o "ugięciu się" wiatraka pod wpływem wiatru:Warto prześledzić klatka po klatce 16-tą sekundę filmu jak przebiegało całe "złożenie wiatraka".

W ostatnich dniach zauważyłem turbinę wiatrową, która również nie wytrzymała warunków naturalnych (dokładnej przyczyny takiego stanu nie znam). Wiatrak wygląda następująco (zdjęcia) a znajduje się pod Piotrkowem Trybunalskim w miejscowości Baby. Turbina "przestała" pracować w okresie Świąt Bożego Narodzenia... 
Wydaje się, że takie widoczki będą coraz częściej dostrzegane...

sobota, 26 grudnia 2009

Desertec - pustynne życzenia

W świątecznej atmosferze życzeń, marzeń, choinki, światełek migających, widoku pochmurnego nieba oraz mokrej trawy w ogrodzie postanowiłem odświeżyć, przywołać temat Desertec - system elektrowni dla (hmmm...) Europy (EU), Bliskiego Wschodu (Middle East ME) oraz Północnej Afryki (North Africa NA). Z racji przeznaczenia projektu nosi on nazwę DESERTEC - EUMENA
Strona internetowa projektu www.desertec.orgW miesiącu lipcu 2009 roku podpisano memorandum (informacja prasowa PDF) inicjujące projekt Desertec. Projekt zakłada, że do roku 2050 energia słoneczna z północnej Sahary pokryje w 20% zapotrzebowanie na energię elektryczną Europy oraz przyczyni się do dostarczenia i rozbudowy sieci elektrycznych w północnej Afryce.

W dniu 13 lipca 12 firm podpisało przystąpienie do prac stworzenia wielkich elektrowni słonecznych na pustyniach Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu oraz połączenia ich z Europą. Podpisanie tej inicjatywy to m.in. opracowanie techniczne, analiza ekonomiczna, polityczna, społeczna i ekologiczna całego przedsięwzięcia. Warto spojrzeć na listę firm:
• ABB - Niemcy
• ABENGOA Solar - Hiszpania
• Cevital - Algieria
• Deutsche Bank - Niemcy
• E.ON - Niemcy
• HSH Nordbank - Niemcy
• MAN Solar Millennium - Niemcy
• Munich Re - Niemcy
• M+W Zander - Niemcy
• RWE - Niemcy
• SCHOTT Solar - Niemcy
• SIEMENS - Niemcy

Nie bez przyczyny podano przy firmach ich pochodzenia. 90% to niemieckie przedsiębiorstwa. Czy to przypadek? Solidarność do nowych technologii, projektów? Wsparcie, dotowanie, subsydiowanie swoich interesów uczestników projektu? Pytania się pojawiają bo pieniądze wydane na ten projekt mają być nie małe.

Koszty projektu - cytat z Spiegel:
The aim of the €400 billion ($560 billion) project is to provide carbon-free energy that could supply up to 20 percent of European energy needs by 2050.

Kolejną kwestią jest polityka państw na terenie których mają być rozlokowane elektrownie oraz ma następować przesył energii. Główne zainteresowanie budzi Bliski Wschód, gdzie kraje arabskie i Izrael nie należą do "osady pokoju".

Gdzie i kto będzie sprawował władzę nad tym projektem? Nadzór nad pracą i bezpieczeństwem takiego wielkiego obszaru?


W budowie elektrowni słonecznych zastosowanie ma znaleźć technologia skoncentrowanej energii (CPS), o czym poniżej opowiada Dr Knies (źródło: desertec.org):


Krótko podsumowując: pomysł, idea budzi ciekawość oraz zainteresowanie. Wydaje mi się, że projekt doczeka się realizacji, ale czy będzie to w takiej skali???

wtorek, 22 grudnia 2009

Życzenia bożonarodzeniowe

Wszystkim czytelnikom mojego bloga życzę spędzenia spokojnych świąt, szaleństw okołonoworocznych i spełnienia wszystkich Waszych marzeń i pragnień.
Łukasz Rembowski

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia

poniedziałek, 21 grudnia 2009

Import energii do Polski a jej jakość

Przeczytałem na jednym z blogów taki oto tekst:

"
nadwyżkowa energia z nadbałtyckich Niemieckich farm wiatraków płynie (...) do Polski! A dlaczego? Z powodu swoich słabych parametrów.
Zgodnie z międzynarodowym porozumieniem o wymianie mocy i energii elektrycznej, Niemcy nam sprzedają swoje nadwyżki 'kiepskiej sinusoidy' i mocy biernej północnym przejściem energetycznym, a my im w zamian sprzedajemy 'czysty' prąd z węgla przejściem południowym."

Nie mogłem tego tak zostawić. Oto dane produkcja/import/export energii dla Polski...
Wymiana międzysystemowa energii elektrycznej [w GWh]*)

Opis 2003 2004 2005 2006 2007 Dynamika 2007/2006
[w %]
Dynamika 2007/2003
[w %]
Bilans handlowy - saldo 10 161 9 293 11 172 11 014 5 356 48,6 52,7
Eksport 13 222 12 487 14 290 13 434 8 497 63,2 64,3
Import 3 061 3 194 3 119 2 420 3 140 129,8 102,6
Przepływy rzeczywiste
"-"Wypłynęło z Polski 15 146 14 605 16 188 16 188 13 110 81,0 86,6
w tym do:
Czech 9 490 9 156 11 167 10 183 9 232 90,7 97,3
Niemiec 282 450 1 046 720 48 6,7 17,0
Słowacji 2 728 2 623 2 792 3 373 3 600 106,7 132,0
Szwecji 2 646 2 376 1 182 1 498 230 15,4 8,7
"+"Wpłynęło do Polski 4 985 5 312 5 002 4 774 7 752 162,4 155,5
w tym z:
Białorusi 1 226 1 001 874 1 045 0 0,0 0,0
Czech 57 80 63 44 20 45,5 35,1
Niemiec 2 761 3 156 2 264 2 546 4 889 192,0177,1
Słowacji 0 8 0,320 4 0 0,0 0,0
Szwecji 11 214 817 264 2 211 837,5 20 100,0
Ukrainy 931 853 983 870 631 72,5 67,8
*) Dane prezentowane w tabeli obejmują również wymianę międzysystemową na liniach 110 kV: Wólka Dobryńska - Brześć, Mnisztwo - Trzyniec - Ustroń, Boguszów - Porici, Kudowa - Nachod, Pogwizdów - Darkov.
Źródło: URE na podstawie danych PSE - Operator SA.

Oto graficzne przedstawienie wartości import/eksport
import i eksport energii elektrycznejźródło: Gazeta Prawna

Na poniżej mapie odnajdujemy połączenia polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami krajów sąsiednich:
połączenia polskiego systemu elektroenergetycznegoa dalej szczegółowa mapa naszego krajowego systemu elektroenergetycznego
polski system elektroenergetyczny

Dane w tabeli ukazują fakty: przyjmujemy od zachodnich sąsiadów 4 889 GWh a Czechom oddajemy 9 232 GWh (spodziwam się, że autor miał zamyśle połączenie z Czechami nazwane "przejściem południowym").

Mapę ukazującą relację import/export dla Niemiec (szkoda, że dla roku 2004 - innej nie znalazłem w internecie).
niemcy eksport import energiiJak widać Niemcy wiele energii przyjmują od Czechów.

Wracając do stwierdzenia: (...) Niemcy nam sprzedają swoje nadwyżki 'kiepskiej sinusoidy' (...)
Na temat "kiepskiej sinusoidy" można poczytać na wikipedii "jakość energii elektrycznej"

Pozostaje jednak stale problem jak sprawdzić jakość energii dostarczanej z Niemiec...
hmmm... nie mam pomysłu w jaki sposób to szybko sprawdzić :) być może muszę poczekać na sprawnego czytelnika tego tekstu...

niedziela, 20 grudnia 2009

Przepływ gazu w Europie

Gaz i kontrakty pomiędzy PGNiG a Gazprom'em w ostatnim czasie mocno zagościły w mediach.
Na swoim blogu wicepremier Waldemar Pawlak również poruszył ten temat Gaz fakty i mity .

Pragnę spojrzeć na stan obecny tj. ile zużywamy gazu, ile go importujemy i od kogo?

Stan obecny:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo szacuje, że zużycie gazu w Polsce w roku 2009 spadnie do około 13 mld metrów sześciennych z 13,9 mld w roku 2008 - informacja z 17 grudnia br. od Andrzeja Janiszowskiego, dyrektora Departamentu Regulacji w PGNiG. "Główną przyczyną spadku jest zmniejszenie zużycia gazu przez przemysł, zwłaszcza branżę chemiczną"- dodał.
Dyrektor zaznaczył, że jest to zużycie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Jakiś czas temu dodany został materiał, a raczej mapa przepływu/rozpływu ropy naftowej we wpisie: Światowi producenci Ropy pochodzący z "Financial times".

Pragnę również w przypadku przepływu gazu w Europie wykorzystać to źródło.
Mapa przepływu gazu dla Europy:

gaz rurociagi, gazociagi w europie, mapa
Link do lepszej jakosci mapy (duża) - mapa gazociagów w Europie.

Poniżej materiał również z FT z roku 2007 wraz z zaznaczonymi wartościami liczbowymi.
przypływ, odpływ gazu w Polsce
Ciekawe materiały nt. rynku gazu można odnaleźć pod linkiem The European Gas Market

sobota, 19 grudnia 2009

Ulotna energia z biogazu

Portal WNP.pl opublikował kolejny artykuł nt. biogazowni i problematyki wokół przygotowań i budowy tych obiektów.
Ulotna energia z biogazu

Jestem zwolennikiem tego rodzaju OŹE, gdyż idea biogazowni jest wielce słuszna i mam nadzieję, że zrealizują się w połowie "prognozy" w ilości tych instalacji w naszym kraju - będzie to wielki sukces dla Polski.
Mnie zainteresowały koszty podawane przez "źródła" w tym artykule tj.
a) Zbigniew Kamieński, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki - 12-14 mln PLN/MW
b) prezes Kopexu Marian Kostempski - ok. 20 mln zł, w zależności od wielkości biogazowni i stosowanego paliwa - mowa o 1MW???
c) Projekt Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne - której autorem jest... Ministerstwa Gospodarki – Departament Energetyki - ten sam co pkt. a) i podaje liczby - 2,0-2,5 mln EUR/MW co daje 8,4-10,5 mln PLN/MW przy 1EUR=4,2PLN...

cytat z Programu: "Nakłady inwestycyjne niezbędne do budowy jednej biogazowni (wraz z instalacją oczyszczającą biogaz), która może zasilić instalację o mocy 1 MWel, wytwarzającej rocznie około 3,5 – 3,8 mln m3 biogazu rolniczego stanowiącego równowartość około 2,5 mln m3 biogazu o parametrach jakościowych gazu ziemnego wysokometanowego, szacowane są na 2,0-2,5 mln EUR".


zróbmy kalkulacje:
1) 12 mln PLN : 2,0 mln EUR = 6 PLN/EUR
12mln PLN : 2,5 mln EUR = 4,8 PLN/EUR
2) 14 mln PLN : 2,0 mln EUR = 7 PLN/EUR
14mln PLN : 2,5 mln EUR = 5,6 PLN/EUR

Kopex podał liczby "bez zobowiązań" i to zostawię na inny wywiad lub komentarz.
Zadziwiające jest jednak to, że MG podaje w programie wartości o ponad 25% mniejsze niż w wywiadach... a przecież MG tworzyło program Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne... lub zleciło wykonanie "ekspertom" co powinno mieć miejsce w tym przypadku.

Sytuacja przypomina ostatnie doniesienia z naszej polskiej polityki i afery "hazardowej" - brak ekspertów chcących się wypowiadać.

Tworzone ekspertyzy, programy, symulacje powinny być podpisywana nazwiskami, grupami nazwisk osób biorących udział w przygotowaniu dokumentów. Bez względu na to czy dokument był zlecony na "zewnątrz" - towarzystwu, stowarzyszeniu, kancelarii prawnej, izbie gospodarczej etc. powinien on zawierać informacje o autorach czy osobach oceniających - "ekspertów". Wydaje się to uczciwe wobec wszystkich obywatelów jak i zainteresowanych tematem osób.

O Programie Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne pisałem w temacie:
Projekt Programu "Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne" - komentarze

Istnieje wiele grup lobbingowych w Polsce, które się bardzo chętnie wypowiadają o braku pomocy dla OŹE, o wielkim potencjale poszczególnych źródeł etc. dziwo bierze, że jak pojawia się dokument (projekt Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne), który podaje wartości, liczby (kwota na wybudowanie i technologie biogazowni)przy której nie podejmie się tego zlecenie ani jedna firma stawiająca instalacje "pod klucz" - ani jedno z tych lobbingowych instytucji, stowarzyszeń, towarzystw, izb gospodarczych nie potrafi zabrać głosu... a przecież to one reprezentują interesy swoich członków - m.in. firm biogazowych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w dziale Projekty aktów prawnych >>> Energetyka
znajduje się informacja:
Projekt Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne
Etap: wersja przesłana w dniu 14 lipca 2009 r. do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych
Osoba odpowiedzialna: Sebastian Stępnicki, Departament Energetyki
E-mail: sebastian.stepnicki@mg.gov.pl
Adres: Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


i ZERO "0" reakcji na temat tego dokumentu... do dnia dzisiejszego - ostatnia aktualizacja: 2009-12-17
a być może to przemysł biogazowy stoi za tym, aby ogłupiać społeczeństwo i obiecywać i obiecywać, że tyle (tj. tysiące) biogazowni będzie, że tak dobrze będzie... a potem - "przykro nam, ale MG przeszacowało możliwości naszego kraju", " wybudowaliśmy kilka/kilkanaście biogazowni (tj. zrobiliśmy dobre interesy sprzedając technologie), ale koszty są wysokie... w tym przypadku niech płaci społeczeństwo więcej i więcej... więcej dotacji bo to takie innowacyjne".

Po części reprezentuję przemysł OŹE i tym samym "biogaz" i jest to dobry pomysł na energię - w związku z tym apeluję o uczciwość firm biogazowych oraz/lub instytucji - nie oszukujcie społeczeństwa!!! (tłumaczenie do słowa "oszukiwać" można odnaleźć w słowniku słowackim - idealnie odpowiada sytuacji. Niestety prawdziwe...

środa, 4 listopada 2009

Rozporządzenie o rodzaju "zielonych inwestycji"

Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 października 2009 r., przedłożony przez Ministra Środowiska, projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”. Zobacz tekst projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie określa rodzaje projektów i programów, które mają m.in. zmniejszyć energochłonność polskiej gospodarki oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną (w efekcie czego, gospodarstwa domowe będą obciążone mniejszymi kosztami uzyskiwania energii). Ich zadaniem ma być również promocja odnawialnych źródeł energii.
Działania te będą finansowane z „Krajowego systemu zielonych inwestycji” (za jego pomocą dzielone są środki ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji, które przeznacza się m.in. na poprawę efektywności energetycznej, czyste technologie węglowe, odnawialne źródła energii oraz odzysk i wykorzystanie metanu).

Należy zaznaczyć, że wspomniane wyżej programy i projekty są także elementem wdrażanego w Polsce pakietu energetyczno-klimatycznego. Zgodnie z wymogami unijnymi, zakłada on redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

----------------------------

Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów w następujących obszarach:

a) poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki

b) poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi

c) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne

d) unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu

e) wykorzystania odnawialnych źródeł energii

f) unikania lub redukcji emisji metanu poprzez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii

g) działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych

h) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku;

i) działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto.

piątek, 11 września 2009

Elektrownia Jądrowa Mochovce - konferencja wyjazdowa

Poniżej prezentacja (wizualizacja) nowych bloków Mochovce-3 i Mochovce-4, będących jeszcze w trakcie budowy:


W dniach 22-23 października 2009 odbędzie się konferencja z wycieczką po Elektrowni Jądrowej w Mochovcach na Słowacji pt.

„Doświadczenia z eksploatacji istniejących i budowy nowych bloków energetycznych w elektrowni jądrowej Mochovce na Słowacji”.

W elektrowni w Mochovcach obecnie pracują dwa reaktory Mochovce-1 i Mochovce-2, które pracują wytwarzając prawie 6000 GWh rocznie - elektrownia zaspokaja 20% zapotrzebowania Słowacji na energię elektryczną.

Reaktory Mochovce-3 i Mochovce-4 są w fazie budowy.

Podczas Konferencji będzie zorganizowana wycieczka po blokach już pracujących jak i po placu budowy.Zaproszeni goście z EJ Mochovce oraz przedstawiciele firm czynnie biorących udział w budowie elektrowni jądrowej na Słowacji przedstawią swoje doświadczenia i dylematy.

więcej informacji na stronie internetowej Konferencji: www.atom.org.pl

czwartek, 27 sierpnia 2009

Biogazownia przy uczelni SPU w Nitrze - Słowacja

W dniu dzisiejszym (tj. 27 sierpnia 2009) miałem możliwość zwiedzenia biogazowni, która jest uniwerystecką własnością i opiekuje sią nią Družstvo (odpowiednik naszych polskich PGR-ów) uczelni SPU (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Biogazownia zanjaduje się w Kolinanach, 5km od Nitry.
Moc biogazowni to:
  • 45 kW en. cieplnej
  • 20 kW en. elektrycznej

Wsad dostarczany jest co 2 dni w postaci 2m3 z farmy krów (pochodzi z farmy, która jest własnością SPU w tym samym drustvie) oraz 8m3 ze świniarni oddalonej o 10km (miejscowość Žirany).

Na zdjęciach powyżej widać miejsca dostarczenia wsadu.

Zdjęcie poniżej przedstawia miszadło:
Biogazownia posiada 2 fermentatory. Jeden mały 5m3 oraz wielki 100m3. Mały jest wykorzystywany do badań, prób, testów.
Widać powyżej mały fermentator (5m3), pod którym znajduje się wielki (foto poniżej):
Mały fermentator w ciągu doby wyprodukuje około 4,5 m3 biogazu. Poniżej zdjęcia "balonu" dla małego fermentatora wraz z instalacją:

Calym procesem steruje sterownik Logo! (och pamietam go z pracy dyplomowej - sterownie bramką parkingową :)
Na sterowniku widać aktualną temperaturę we fermentatorze.
Wielki "balon" skład biogazu znajduje się obok budynku głównego:

Biogazownia SPU posiada małe laboratorium:
skład biogazu:

Jeżeli są jakieś pytania proszę o e-mail.

poniedziałek, 24 sierpnia 2009

Agrokomplex 2009

W dniach 20-23 sierpnia br. odbywały się Targi w największym kompleksie targowym na Słowacji w Nitrze. Tematyka targów również dotyczyła Odnwialnych Źródeł Energii (słowacki: Obnovitelné zdroje energie).
W piątkowe popołudnie odbyła się interesująca konferencja dotycząca problemów biogazowni i finansowania tych inwestycji. Postaram się w najbliższych dniach umieścić materiały, prezentacje z konferencji.
Wśród wystawców nie zabrakło firm dostarczających biogazowni "pod klucz":
  • Agrifair
  • Envitec Biogas
  • Danagra
  • MT-Energie

wtorek, 11 sierpnia 2009

Dzień Energetyków - 14 sierpień

Z okazji Dnia Energetyka życzę wszystkim osobom związanym z energią (paliwami) satysfakcji z wykonywanej pracy, dalszego rozwoju zawodowego oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

-----------------------------------------------

Dlaczego 14 sierpnia obchodzimy Dni Energetyków?

Patronem grupy zawodowej energetyków od 1991 roku jest św. Maksymilian Kolbe - z zamiłowania elektryk, wyprzedzający umiejętnościami swoją epokę. Jego męczeńska śmierć w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 r. została uczczona ustanowieniem tego dnia świętem energetyków. Kartę Energetyka, wprowadzającą Dzień Energetyka ustanowiono w roku 1956. W latach 1956 - 1972 Dzień Energetyka obchodzono 1 września. Mocą Uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych, zakładowych i regionalnych, Dzień Energetyka w latach 1973 - 1990 był obchodzono w pierwszą niedzielę września. W 1991 patronem energetyków ogłoszono św. Maksymiliana Kolbe.


Tą samą treść umieściłem na blogu przy Grupie Energetyków Polskich - www.gep.pl

czwartek, 23 lipca 2009

Najwięksi emitenci CO2 - polskie elektrownie

Polskie media obiegła kolejna wiadomość - Bełchatów największym emitentem CO2 w Europie.
Jedna z pierwotnych informacji: 22-07-2009 - TABLE-EU's dirty 30 carbon dioxide emitters in '08

a następnie wiadomości w polskich mediach:
Rzeczpospolita 23-07-2009: Bełchatów na czele „brudnej trzydziestki”
WNP.pl 23-07-2009: PGE i Elektrownia Bełchatów wśród największych emitentów CO2
cire.pl 23-07-2009: Elektrownia Bełchatów największym emitentem CO2 w Europie

Oto tabela przedstawiająca te "okropne" informacje.
Źródło:Reuters
Dlaczego jednak nie przedstawiono informacji ile energii poszczególne obiekty produkują? Czyli kto ile wypuszcza CO2 na wyprodukowanie jedej MWh. To byłoby bardziej miarodajne zestawienie.

Informacje bardziej "rzeczowe" można odnaleźć poniżej (dane podane przez organizacje WWF w maju 2007 roku):
całe zestawienie i raport mozna odnaleźć na stronie internetowej WWF w języku angielskim >>> european_dirty_thirty.pdf

piątek, 17 lipca 2009

Projekt Programu "Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne" - komentarze

Ministerstwo Gospodarki w dniu wczorajszym opublikowało na swoich stronach Projekt Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne, który można pobrać >>> Projekt Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne

Postaram się w sposób obiektywny i techniczny podejść do poruszanych treści i liczb podawanych w Projekcie (to jest projekt i do 24 lipca br. mogą być nadsyłane opinie i uwagi do Ministerstwa Gospodarki – Departament Energetyki).

Celem programu Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy w biogazowniach rolniczych). Wdrożenie programu „powinno doprowadzić do utworzenia do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia“.

O programie tym mówiono już od jakiegoś czasu m.in. Biogazownia w każdej gminie.

Przejdę do pkt. 4. „Potencjał energetyczny biogazu“ omawianego projektu, gdzie pojawiają się pierwsze liczby, ilości, wartości.

Możemy odnaleźć tekst:
„(...)przewiduje się prowadzenie upraw roślinnych, w tym określanych jako energetyczne, z przeznaczeniem na substrat dla biogazowni. Jest to możliwe docelowo na około 700 tys. ha, co pozwoli na pełne zabezpieczenie krajowych potrzeb żywnościowych oraz pozyskanie surowców niezbędnych do wytwarzania biopaliw i biogazu.“

Pojawiaja się pytania: dlaczego 700 tys. ha? ile biogazu wyprodukujemy z 700 tys. ha?

Powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach ornych wynosi w Polsce 1 mln ha.
Przyjęto w programie powierzchnię 700 tys. ha, którą gdyby się zagospodarowało byłoby wielkim wyczynem dla polskiego rolnictwa. Dlaczego?

Na terenie Polski mamy 2478 gmin z tego:
- 1586 gmin wiejskich
- 586 gmin wiejsko – miejskich
- 306 gmin miejskich

Przy prostej kalkulacji, gdzie uwzględnimy tylko gminy wiejskie tj. 1586 gmin obliczymy jaką średnią powierzchnię mamy do dyspozycji dla 1 gminy w postaci ugorów i odłogów rolnych:

700 000 ha : 1586 gmin = ~440 ha/gmina

Otrzymujemy powierzchnię 440 ha dla jednej gminy.

Wartości te nie przedstawiają powierzchni pól połączonych w jeden areał i gotowych do uprawy, ale:
według spisu rolnego wykonanego w 2002 roku, mamy w Polsce prawie 3 mln gospodarstw (co jest niemal połową ich liczby w całej UE - patrz rysunek), w których żyje 7,5 mln osób, z czego milion to gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż hektar. Pozostałe dwa miliony gospodarstw mają średnią powierzchnię 8,3 ha.


Źródło: Wprost - 24/2004 (1124)

Często te pola leżące ugorem to 5000-8000 m2 przy domach, które stały się właściwie przydomowymi zagrodami niż areałami pod uprawę rolną. Kto bowiem z właścicieli tych „pól“ poświęci swój „czas prywatny“ na uprawę i zechce ponownie „być rolnikiem“? Właściele ci bowiem to już nie rolnicy, ponieważ w przeważającej części to osoby zatrudnione w innych gałęziach gospodarki, ale z racji na fakt posiadania kawałka pola widneją w KRUS-ie jako rolnicy.

Ile biogazu uzyskamy z plantacji 1 ha?

Z 1 ha plon kiszonki kukurydzy wynosi 50 ton.
Zawartość suchej masy – 30%
Zawartość suchej masy organicznej (s.m.o.) – 95%

Z 1 tony suchej masy organicznej kiszonki kukurydzy możemy uzyskać 700m3 biogazu o zawartości metanu CH4 – 53%

Obliczamy:
50 ton * 0,3 (sucha masa) * 0,95 (s.m.o.) * 700m3/tona (dla kukurydzy) = ~10000 m3 biogazu o zawartości 53% metanu

Dalej: 10000m3 * 0,53 = 5300 m3 CH4 czyli biometanu

Przy założeniu powierzchni pól do zagospodarowania z opisywanego projektu:
700 tys. ha mamy:

5300 m3 CH4 * 700 000 ha = 3710 mln m3 CH4 = 3,71 mld m3 CH4

przy założeniu zastosowania kukurydzy – patrz wykres – jednego z najwydajniejszych wsadów!!! – informacje na www.forumoze.pl


Pkt.5 Koszt realizacji programu

„Nakłady inwestycyjne niezbędne do budowy jednej biogazowni (wraz z instalacją oczyszczajacą biogaz), która moze zasilić instalację o mocy 1MWel, wytwarzającej rocznie około 3,5-3,8 mln m3 biogazu rolniczego stanowiącego równowartość około 2,5 mln m3 biogazu o parametrach jakościowych gazu ziemnego wysokometanowego, szacowane są na 2,0-2,5 mln EUR (ok. 9-12 mln PLN – liczone wg bieżącego kursu na poziomie 4,40 PLN/1 EUR). Z powyższego wynika, że inwestycje w biogazownie rolnicze posiadające potencjał wytwórczy 1mld m3/rocznie biogazu, o parametrach jakościowych gazu ziemnego wysokometacnowego wymagają, liczonych w cenach bieżących, nakładów ogółem rzędu 800 mln EUR do 1 mld EUR (ok. 3,5 – 4,4 mld PLN).“

Wielkim moim zaskoczeniem są dane - 2,0-2,5 mln EUR/MW - które wystepują w tekście bez przypisu o źródle pochodzenia.

Czy rzeczywiście koszt całej inwestycji dla biogazowni 1MW to 2,0 – 2,5 mln EUR?
Z opracowań, które czytałem, przeglądałem, spotykałem się z danymi o kosztach 3-4 mln EUR/MW. Przeciez inwestycja jak biogazownia to nie tylko technologia ale i cała infrastruktura na powierzchni około 100m x 100m, gdzie należy ulokować budynek gospodarczy (cetrum sterowania biogazownią), zbiorniki magazynowe na gnojownice, zboża, kiszonki, trociny i inne materiały wsadowe do biogazowni, zamknięte komory fermentacji, zbiorniki na pozostałości pofermentacyjne – nawóz itp.

W przypadku kosztów 3-4 mln EUR/MW uzyskujemy liczby 1,2 – 1,6 mld EUR za 1mld m3/rocznie biometanu.

Firmy sprzedająceh technolgie powinny wypowiedzieć się czy ceny podane w Projekcie nie są zaniżone w celu „lepszego mnożenia/dzielenia“?
Dlatego wg mnie należy skorygować te wartości i podać rzetelne informacje.

wtorek, 14 lipca 2009

Elektrownia atomowa - koszty i porównania

Po przeczytaniu informacji o "naszym narodowym" projekcie - elektrowni atomowej - w artykule Droga energia z atomu "Rzeczpospolita" 05-07-2009, po którym zrobiło się "gorąco" w innym mediach: energetyka.wnp.pl, bankier.pl, wp.pl stwierdziłem, iż należy przedstwić ceny energii z poszczególnych rodzajów elektrowni.
Nie będę wypowiadał się na temat treści artykułów przedstwionych powyżej, warto tylko nadmienić, że PGE S.A. wydało kolejnego dnia oświadczenie w tym temacie.

W przedstawianiu cen/wskaźników posłużę się materiałami Pana Risto Tarjanne.
Na wykresach przedstawiono dane o elektrowniach m.in. spalających torf (ang. peat). Wynika to z faktu, iż opracowanie z którego pochodzą informacje robione było dla Finlandii, gdzie występują liczne tofowiska. Ceny podawane są na stan 'styczeń 2008 rok'

---
Ekonomiczna żywotność (ang. Economic viability / lifetime) czyli zdolność przedsiębiorstwa do trwałego generowania dochodów została przyjęta na poziomie 40 lat dla elektrowni atomowej a 25 lat dla pozostałych.
---
Co wynika z podanych liczb z tabeli wprowadzającej?
1) Zacznijmy od kosztów produkcji energii elektrycznej bez uwzględniania emisji CO2

fuel costs - koszty paliwa
O&M - (ang. Operation and Maintenance) eksploatacja i obsługa
capital costs - koszty inwestycyjne
Co jest warte zauważenia ilośc godzin pracy poszczególnych elektrowni kształtuje się na 8000 godzin rocznie z wyjątkiem turbin wiatrowych -2200 godzin / rok

Z wykresu jasno widać, że elektrownia atomowa jest najlepszym, najciekawszym - idealnym rozwiązaniem :) - trzeba brać tutaj jednak poprawkę! Cena podawna jest dla warunków, gdzie pieniądze na inwestycje dostarczamy bez spłacania procentów kredytów, gdzie posiadana jest kadra naukowa, techniczna, zaplecze ekspertów do projektu, budowy, obsługi, zarządzania elektrownią. Jak dużą korektę należy przyjąć do cen? hmmmm... poczekajmy do końca wpisu i przedstawionych dalej liczb...

2) Koszty produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem kosztów emisji CO2 - 23€/tCO2

3) Koszty produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem kosztów emisji CO2 - 60€/tCO2

4) wrażliwość ceny energii elektrycznej ze względu na zmianę (symulacje są robione dla cen z pkt.2 czyli przy opłacie za tonę CO2-23€):
  • - koszty inwestycyjne (and. investment cost)

  • - koszty paliwa (ang. fuel cost)

Koszt paliwa w ogólnych kosztach energii:
* Elektrownia węglowa: 40 %
* Elektrownia gazowa: 65%
* Elektrownia jądrowa: 15 % (10-krotny wzrost cen uranu zwiększy koszt energii elektrycznej zaledwie o 30%)

Na podstawie wykresu można odczytać, iż przy zmianie ceny paliwa o 50%, koszt energii z elektrowni gazowej wzrosłaby o 20€/MWh, z elektrowni węglowej o 13€/MWh, natomiast z elektrowni jądrowej o 2,5€/MWh.
  • - cena emisji CO2 (ang. CO2 emission price)
- ilość roboczogodzin pracy elektrowni na pełnej mocy (ang. full-capacity operatiing hours)
W zastawieniu nie uwzględniono energii z turbin waitrowych ze względu srednia ilość godzin pracy z pełna mocą określaną na 2200.
  • - czas ekonomicznego użytkowania (ang. economic lifetime)

5) Okres spłaty nakładów dla Elektrowni jądrowej!!! (wg opracowania Pana Risto Tarjanne)

Wstępne koszty dla nowej elektrowni jądrowej o mocy 1500MW (elektrownia w Żarnowcu miała mieć moc ok. 1600MW) wynosi około 4125 milionów euro (2750€/kW) i czas ekonomicznego użytkowania 40 lat. Cena paliwa (5€/MWh) oraz koszty obsługi oraz eksploatacji (10€/MWh). Roczna produkcja elektrowni wyniesie 12TWh, które kosztują elektrownię 180 milionów euro (15€/MWh * 12 000 000 MWh).

Jeżeli sprzedamy 12 TWh energii przy cenie 35€/MWh otrzymujemy 420 milionów €. Przy inwestycji za 4125 milionów € zwrot następuje po 40 latach.
Symulację zwrotu kosztów inwestycji przy różnych cenach za energię (35, 40, 45, 50, 60€/MWh):
Faktem jest, że cytowane dane są opracowaniem produkcji "zagranicznej", ukazującym energetykę jądrową w świetle pozytywnym. Sprawy energetyki odnawialnej i jej wpływu na energetykę Finlandii zostały "przestawone na tor boczny". Dlaczego?

Być może na pewne fakty, np. w przypadku wiatraków w systemie musi pracować odpowiednia rezerwa mocy w systemie elektroenergetycznym na wypadek, gdyby nie występował wiatr.
Wyzwanie dla nas (obecnego społeczeństwa, naukowaców) to znalezienie sposobu na magazynowanie w sposób efektywny dużych ilosci energii. W chwili obecnej w celu zmniejszania rezerw mocy w elektrowniach podejmuje się czynności jak łączenie elektrowni w system elektroenergetyczny a nastepnie łączenie systemów elektroenergetycznych między sobą.

A czym jest ta rezerwa wirująca? Rezerwa wirująca (ang. spinning reserve) - w elektrowniach jest to taka moc rezerwowa, którą można wykorzystać w czasie krótszym niż 10 minut od chwili wydania polecenia.

Pisząc słowa o rezerwie wirującej nie jet moim celem negatywne odniesienie do energetyki wiatrowej, lecz ukazanie problemu utrzymywania mocy w elektrowniach konwencjonalnych gotowych do użycia i jednocześnie "uśpionych". Rezerwa wirująca to nie jest problem nowy i związany z Odnawialnymi Źródłami Energii, ale głównie ze względu na zmienność obciążenia sieci elektroenergetycznej.

Jest sprawą oczywistą, że budowa "prototypu" jest kosztowniejsza i należy na nią poświęcić więcej czasu, energii, uwagi. Takim projektem jest Elektrownia atomowa dla Polski. Wiele się pisze, cytuje, symuluje, odstrasza i chwali w tym temacie. Jednym z pierwszych kroków jest znalezienie "kapitału ludzkiego", czyli specjalistów, inżynierów, kadry menedzerskiej posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu "atomowego" obiektu. W tej kwestii nie możemy zaprzeczyć bo "najbardziej opłacalną inwestycją państwa jest inwestycja w intelekt społeczeństwa"...

PS. Warto zapoznać się z dokumentem „Strategic Energy Review" przekazującym informacje/analizy wraz z kosztami dla poszczególnych typów elektrowni (również OZE).

cdn...

poniedziałek, 6 lipca 2009

Prognozy energii alternatywnej 2

Wpis na blogu p. Andrzeja Szczęśniaka O prognozach energii alternatywnej
przedstawia bardzo ciekawą sprawę poruszaną przez media, specjalistów a skierowane do nas... "do społeczeństwa", tj. zachwyt i piękne wizje rozwiązania problemu produkcji i dystrybucji energii, wiara w tanią zieloną energię, przekonanie o możliwości zrealizowania "ekoświata" w sposób szybki i z minimalnym naszym udziałem.

Pan Andrzej Szczęśniak przedstawił w swoim wpisie artykuł z Wall Street Journal:
"Solar Power Seen Meeting 20% of Needs by 2000" z roku 1978 gdzie rząd USA wierzył w rozwiązanie problemów energetycznych swojego kraju i osiągnięcie do roku 2000 :) udziału 20% z energetyki słonecznej.

a co mamy w chwili obecnej? 0,1% zapotrzebowania na energię pokrywa słońce.

Tutaj warto przytoczyć, spojrzeć na tło ówczesnej gospodarki.
Jak to było w latach 70 XX wieku? Ja nie pamiętam bo mnie jeszcze nie było :) ale to co czytałem, słyszałem a co jest faktem to - "kryzys energetyczny".

Do lat 70-tych XX wieku problemy z zaopatrzeniem w surowce energetyczne pojawiały się kilkakrotnie, ale nie miały one dużego znaczenia dla gospodarek poszczególnych państw. Były to zawirowania w transporcie paliw w okresie wojen arabsko-izraelskich w roku 1956 i 1967, gdy wstrzymano żeglugę tankowców w Kanale Sueskim.
Ceny baryłki ropy (~159 litrów) w latach 60 była na poziomie 3 dolarów i rzadko przekraczała tą wartość (w 1960 roku powołano Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową - OPEC).

Kryzys naftowy wybuchł w październiku 1973 roku, gdy rozpoczęła się kolejna wojna izraelsko-arabska. W odwecie za poparcie udzielone Izraelowi przez Stany Zjednoczone i Holandię arabscy producenci ropy nałożyli embargo na dostawy do tych dwóch państw, a jednocześnie podjęły decyzję o radykalnym ograniczeniu wydobycia. Ceny ropy wzrosły czterokrotnie. W górę poszły ceny benzyny, a dalej innych paliw i prądu. Największe problemy wystąpiły w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Japonii, które najbardziej uzależnione były od dostaw z Bliskiego Wschodu.
„Każdy kraj, który chce przez nas być uważany za przyjazny powinien albo w istotny sposób wspomóc sprawę arabską — np. przez pomoc wojskową — albo prowadzić działalność w celu zmuszenia Izraela do wycofania się z okupowanych terytoriów arabskich” — oświadczył w „Le Monde” 21 listopada 1973 r. Ahmad Zaki Jamami, minister przemysłu naftowego Arabii Saudyjskiej.

W wyniku tego "szoku naftowego" zaczęto wracać do węgla i w nim widzieć wielki potencjał i stabilizację gospodarczą, ropoczął się rozwój energetyki jądrowej, wzrastało zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii - wiatrem, słońcem, wodą.
Ceny ropy w latach 1861-2008 (źródło: wikipedia)

Światowy kryzys energetyczny pogłebił się w 1979 roku, gdy strajki w ogarniętym rewolucją Iranie doprowadziły do przerwania wydobycia ropy.

Tło w jakim powstał artykuł o "gigantycznym rozwoju słonecznej energetyki" był w pewnym sensie apelem do społeczeństwa o wiarę w "lepsze jutro". Ameryka wprowadziła bowiem ograniczenia co do temperatur w obiektach publicznych (19 OC), ograniczenia w poruszaniu się samochodami, tankowaniu paliw etc.

Warto zacytować inne media w tej sprawie:
"New York Times" z 1979 roku przekazuje wizję wykorzystnia energii słonecznej: 42 percent of the American people optimistically believed that our energy problems could be solved by solar energy in just five years.

W książce o pięknym tytule "Solar Energy for Tomorrow's World" z lat 80-tych można odnaleźć wpis pod zdjęciem nowoczesnej eletrowni słonecznej:
In the future you may expect to see many structures like this "tower of power". It captures the energy of the sun by reflecting its rays on a boiler atop a twenty-to-fifty-story structure. The heat converts the water or other liquid to steam, which powers a turbine. (Honeywell)

Model "podobnej" elektrowni możemy spotkać:
(źródło: wikipedia)
...więcej informacji o Solar Power Tower

Czasem warto zastanowić się w jakim celu możemy spotkać w mediach - pewne artykuły, materiały, wywiady, ekspertyzy etc. Czy nie jesteśmy poddawani informacjom PR (ang. public relations) poszczególnych grup lobbingowych...?