niedziela, 28 lutego 2010

Kurs "Bezpieczeństwo energetyczne"

Na platformie Energetyka.edu.pl dostępny jest już kurs "Bezpieczeństwo energetyczne"

Przez zawiłości związane z "Bezpieczeństwem energetycznym w Europie" poprowadzą nas komiksowi bohaterowie: Maurycy, Pan Wiesio i Pani Jola.

Kurs zawiera m.in. aktualne dane, przystępne opisy najnowszych inicjatyw europejskich na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, quizy i... romantyczną fabułę z zaskakującym zakończeniem.

Kurs w formie komiksu dotyczy m.in. problematyki:
  • - głównych źródeł wytwarzania energii w UE,
  • - importu strategicznych surowców w państwach UE,
  • - nowych inicjatyw europejskich na rzecz alternatywnych źródeł pozyskiwania energii ,
  • - inicjatyw wspierających dywersyfikację dostaw surowców energetycznych w Europie.

Informacje zawarte w kursie mogą być przydatne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie takich przedmiotów szkolnych, jak wiedza o społeczeństwie, czy geografia.

Osobom, które zaliczą test końcowy i pozostawią swoje dane, Autorzy Kursu (tj. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu) prześlą zaświadczenie o udziale w kursie.

Materiały zostały przygotowane dzięki środkom finansowym Komisji Europejskiej w ramach konkursu:
„Pięć lat członkostwa Polski w UE”.
-------------------------------------------------------

Mam nadzieję, że projekt Energetyka.edu.pl będzie powiększał się o kolejne kursy, czy materiały informacyjne, szkoleniowe, edukacyjne.

niedziela, 21 lutego 2010

Powraca temat biogazowy

Temat biogazowni jest w ostatnich tygodniach mocno "na językach", m.in. z powodu programu "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych" (wcześniej nazywanego "Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne").

Konferencje na temat wykorzystania biogazu (a raczej inwestycji w biogazownie) w czasie zaledwie 3 miesięcy obecengo roku pojawiały się lub będą (poniżej lista imprez) w dość pokaźnej liczbie:

Styczeń 2010
barometr rynku OZE
konferencja Rzeczpospolitej o biogazie
konferencja o biogazie towarzyszaca Targom Ferma Swin i Drobiu

Luty 2010
Biogazownie rolnicze – szwedzka oferta dla polskich gmin - konferencja 9 lutego
Warsztat "Energia z biogazu" - 24-25 lutego

Marzec 2010
BIOGAZ 2010 - Warszawa, 4 marca 2010r. - II Seminarium międzynarodowe
Konfernecja przy Targach TEO - 20 marca - teamtyka biogazu

Wracając do tematu z pierwszego linku w tym wpisie tj. do wypowiedzi pani wiceminister gospdarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej w sprawie programu "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych" chciałbym wkleić poniżej 2 dokumenty:

1) Interpelacja nr 13549, w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie powstawania biogazowni, jako jednego z elementów poprawy sytuacji energetycznej naszego kraju, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i wymagań UE w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - treść interpelacji

2) Odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki pani Joanny Strzelec-Łobodzińskiej - tekst w formacie PDF - Odpowiedź 350kB PDF

sobota, 20 lutego 2010

Elektrownia Bełchatów - historia "filmowa"

Poniżej umieszczam 2 filmy dotyczące tematu jak w tytule:sobota, 6 lutego 2010

Lobbing to korupcja, dobro, wolność słowa?

za wikipedią - Słowo lobby oznacza w jęz. ang. salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd lobbying to dosłownie: "działalność wykonywana w lobby". Z czasem określenie to przylgnęło do praktyki kontaktowania się z decydentami politycznymi, szczególnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykańskiego Kongresu. Powszechnie lobbingiem nazywa się wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników interesów (lobbistów, lobbystów) na władze publiczne.

Lobbing jako... promocja, korupcja?
Uprawianie lobbingu uważane jest za przejaw korzystania przez obywateli z przysługujących im uprawnień oraz mechanizm tworzenia przeciwwagi i równoważenia wpływów różnych grup interesu w organach władzy publicznej, także na poziomie ponadnarodowym, np. w instytucjach Unii Europejskiej.

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie określenia ram dla działalności lobbystów (grup interesu) w instytucjach europejskich (2007/2115(INI)). Definiuje ona lobbing jako działania mające na celu wywarcie wpływu na politykę i na podejmowanie decyzji przez instytucje UE.

Rezolucja stanowi, że posłowie sami są odpowiedzialni za zapewnienie sobie dopływu wyważonych informacji, i że muszą być uznawani za zdolnych do podejmowania politycznych decyzji niezależnie od lobbystów. Parlament natomiast musi całkowicie niezależnie decydować, w jakiej mierze powinien uwzględniać opinię społeczną.

Nie chcę teraz wypisywać linków, opisywać procedury w Parlamencie Europejskim, ale przybliżę krótko możliwości "lobbingowe" w Ministerstwie Gospodarki RP a zwiazane z Energetyką, Paliwami etc.
Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową posiada na swoich stronach internetowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki zawiera dział >>> Projekty aktów prawnych
>>> ENERGETYKA
>>> ROPA I GAZ
i inne...

Poniższe ilustracje prezentują sposób i zasady postępowania w MG ze zgłoszeniami lobbystów  oraz procesy i zadania w zakresie lobbingu w stanowieniu prawa.

 
 

 
w celu uzyskania warunków i regulacji jakie należy spełnić aby zostać Lobbistom warto klikąć powyższy obrazek

Lobbing w Polsce jest kojarzony głównie z korupcją, łapownictwem, łamaniem prawa - bo jak może być kojarzone dobrze??? Większość Polaków stwierdza, że kraj kontrolowany jest przez różne „układy”, a obecnie jesteśmy świadkami śledztwa w sprawie „załatwiania” korzyści pewnych grup, ustawy. Pytanie jakie się nasuwa, czy rzeczywiście lobbing jest "dobrym słowem"? Czy to słowo już ma w sobie zapisaną formę działania jaką jest nacisk i korupcja?
Jeżeli prześledzimy na stronach MG projekty aktów prawnych, znajdziemy opinie Lobbistów i cele za jakimi walczą. Sprawy wydają się oczywiste, przecież wypowiadają się fachowcy, eksperci i nie chcę krytykować w tym wpisie nikogo, niczego... Często to właśnie te osoby, grupy gospodarcze dysponują wiedzą większą i potrafią nakierować i przewidzieć skutki błędnie sformułowanych przepisów prawnych.
Warto chyba zapytać retorycznie czy to brzmi dumnie: "jestem lobbistą z branży energetycznej"?
Problem polega na tym, jakimi formami, środkami stara się lobbista przekonać polityków do "słusznych" ideałów i poglądów... i przez te "formy" mamy całe zamieszania i problemy...
oj to będzie ciężkie zadanie, aby osoby kształciły się w tym kierunku :) a być może jest to reklama szkół lobbistycznych? ;) tym miłym akcentem życzę "dobru noc alebo dobry den".
------------
dopisane rankiem - noc przypominała mi kilka pojęć, historii etc.
------------
Przed rokiem 1989 działania grupowe w formie buntów, czy szukania "pokazania się" były wykorzystywane głównie w obronie pracowników i zwalczaniu komunizmu. Po reformach rynkowych, które przyczyniły się do zmierzchu państwowych przedsiębiorstw a hasła podmiotowości i obrony godności pracowników zastąpiła ideologia indywidualnego sukcesu, gdzie o statusie społecznym decyduje głównie kapitał finansowy bądź obecność we właściwym (w danym momencie) układzie powiązań i interesów towarzyskich bądź biznesowych. "Strajki" są obecnie widokiem znanym i przez jedne środowiska zrozumiałym zjawiskiem, przez innych nie... i mamy zjawisko negatywnegolub pozytywnego wizerunku lobbingu, na który każdy człowiek wyrobił swoje zdanie - zrozumienie bądź jego brak.

Warto zwrócić uwagę, że w Polsce nie powstała żadna spójna, nawet średnio okresowa strategia rozwoju kraju za którą stałaby stabilna większość parlamentarna i sprawny rząd zdolny do znaczącego wzmocnienia państwa i gospodarki.
W gospodarce polskiej budowano/uje się swoją pozycję i majątki nie tyle dzięki rynkowej konkurencyjności, co na preferencjach politycznych dających dostęp do najlepszych kontraktów i zamówień (lobbingowi???). I ten fakt nie był, nie jest i nie będzie mile widziane przez społeczeństwo, a tylko daje Nam obywatelom, w sposób liczbowy (wskaźniki) zbliżenie naszego kraju do państw wysoko rozwiniętych, gdzie lobbiści mają za zadanie rzetelne przekazanie informacji a obywatel, polityk, w sposób najlepszy dla ojczyzny - wyrobić sobie zdanie na ten temat. Tylko czy istnieją idealne rozwiązania?

poniedziałek, 1 lutego 2010

Obama o klimacie oraz OZE

Barack Obama pojawił się w środę wieczorem (27 stycznia) na Kapitolu, gdzie wygłosił przemówienie do połączonych Izb Kongresu. Było one tradycyjne przerywane oklaskami. Dużo częściej gotowali aplauz prezydentowi demokraci. Prawa strona sali dużo rzadziej biła brawo i podnosiła się z krzeseł. (...)
Obama oświadczył, że długofalowych reform nie można odkładać na przyszłość, gdyż inne kraje, konkurenci USA - wymienił m.in. Chiny, Japonię i Niemcy - reformują swoje gospodarki rozwijając np. alternatywne źródła energii. Prezydent mówił też, że będzie działał na rzecz uchwalenia ustawy o zapobieganiu zmian klimatu, choć nie wszystkie dowody dotyczące globalnego ocieplenia są przekonujące. Jego zdaniem jednak promowanie oszczędnej i czystej energii pomoże USA w uniezależnieniu się jej importu.
Źródło: Dziennik.com