poniedziałek, 21 czerwca 2010

Dlaczego niektórzy milczą, a inni krytykują KPD :)

W ostatnich 2 tygodniach pisze się i dyskutuje, a raczej neguje Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zwanym skrótowo KPD.
Co to jest KPD?
Dokładnie opisany i wyjaśniony jest ten dokument na blogu Pana Grzegorza Wiśniewskiego "Odnawialny" blog i nie będę dublować treści, formułek etc.:
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych – pierwsze refleksje
- Recepty stowarzyszeń branżowych i organizacji na poprawę rządowego projektu "KPD na rzecz OZE"

Do popełnienia tego wpisu skłonił mnie wpis "Recepty stowarzyszeń..." przedstawiony link powyżej.
Bierność organizacji i stowarzyszeń jest faktycznie zdumiewająca, a to przecież one powinny zabierać głos w tej sprawie, one stoją na "straży" dobra firm, które odpowiadają za rozwój gałęzi energetyki jaką jest OZE.

Postarałem się przeprowadzić małe "śledztwo" ;) dlaczego stowarzyszenia, organizacje milczą, albo krytykują?
"Teoria" brzmi "śmiesznie" tj. następująco:

Ministerstwo Gospodarki daje ogłoszenie o konkursie na przygotowanie KPD:
a dalej:
Do 30 listopada 2009 roku należy wykonać KPD... następuje składanie ofert.... i następnie ogłoszenie zwycięzcy w dniu 29 września 2009:

w dokumencie powyżej (oczywiście oryginał w PDF) nie jest zawarta 4 oferta.... co chyba oznacza, że pod tym numerem kryła się firma CASE-Doradcy... ale idziemy dalej. 29 września 2009 roku CASE-Doradcy mają wiedzę, że będą przygotowywać "Action Plan"... na który mają 2 miesiące (do 30 listopada 2009 roku). Po miesiącu od dnia ogłoszenia wyników tj. 20 października podają oficjalną informację o współpracy  i zapewne wysyłają ją do głównych stowarzyszeń i organizacji branżowych. Jednocześnie apelują o przygotowanie informacji, danych podając deadline na 29 października 2009 roku - 9 dni :)


i w tym miejscu pojawia się zapytanie... kto odpowiedział na apel CASE-Doradcy? Być może te organizacje i stowarzyszenia, które zostały wymienione we wpisie  Pana Grzegorza Wiśniewskiego "Recepty stowarzyszeń..." (link powyżej) zabrały udział, podesłały swoje przemyślenia, obliczenia, które zostały użyte lub nie użyte i teraz... jak chwalić / krytykować swoje "wizje"?
A co ze stowarzyszeniami i organizacjami, które teraz się wypowiadają? A one nie odpowiedziały na zapytanie, apel CASE-Doradcy i mają teraz pole do popisu :)

----
Teoria KPD przedstawiona ;) już wiadomo dlaczego stowarzyszenia, organizacje milczą albo popierają, chwalą / krytykują projekt KPD ;)
----
przeczytałem opinie na temat KPD różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, instytutów, kóre zostały przedstawione, a raczej "podsumowane" na "Odnawialnym" i faktem jest, że IEO, SNWES, PIGEO, TEW czy PSEW (który chce budować, tworzyć KPD od nowa) przedstawiło ciekawy przegląd błędów, poprawek do KPD (mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego opracowania). Oczywiście, aby zrobić przegląd opinii należałoby zrobić całkiem spory wpis, który zająłby mi chyba z 2 dni... może nie tym razem się o niego pokuszę ;)
W każdym razie warto przytoczyć słowa wstępu z opinii SNWES-u:
"Lektura tego projektu wskazuje na jego całkowicie „pasywny” charakter (jest to Passive Plan, a nie Action Plan)."

A oto artykuły o KPD:
- Rzeczpospolita: Zły plan dla zielonej energii - 10-06-2010
- WNP: Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych pozostawia wiele do życzenia

Link do projektu KPD na stronie MG - KPD

piątek, 4 czerwca 2010

Świadectwa pochodzenia energii - opłaty zastępcze

Obowiązki w zakresie świadectw pochodzenia energii (ilościowe zakresy obowiązków i wysokości opłat zastępczych)

Zielone certyfikaty – energia zielona
Energia wytworzona w odnawialnych źródłach energii

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
7,0 % - w 2008 r. Oz = 248,46 [zł/MWh]
8,7 % - w 2009 r. Oz = 258,89 [zł/MWh]
10,4 % - w 2010 r. Oz = 267,95 [zł/MWh]

Żółte certyfikaty – energia żółta
Energia wytworzona przez jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
2,7 % w 2008 r. Ozg = 117,00 [zł/MWh]
2,9 % w 2009 r. Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,1 % w 2010 r.Ozg = 128,80 [zł/MWh]

Czerwone certyfikaty – energia czerwona
Energia wytworzona przez pozostałej jednostki wysokosprawnej kogeneracji

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
19,0 % w 2008 r. Ozk = 17,96 [zł/MWh]
20,6 % w 2009 r. Ozk = 19,32 [zł/MWh]
21,3 % w 2010 r. Ozk = 23,32 [zł/MWh]

Fioletowe certyfikaty – energia fioletowa
Energia wytworzona dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy:
w 2010 r. Ozm = 59,16 [zł/MWh]