czwartek, 31 grudnia 2009

Podsumowanie 2009 - energetyka i paliwa

Koniec roku w dniu dzisiejszym i należy przyjrzeć się "naszym" branżom - rynkowi energetyki i paliw.

RYNEK PALIW
Podsumowanie 2009 roku dokonał w TV Biznes Pan Andrzej Szczęśniak (Szczesniak.pl - blog): ----------------------------------------------------
RYNEK ENERGETYKI
W sposób chronologiczny z uwzględnieniem miesięcy znajdują się poniżej najważniejsze informacje, wydarzenia 2009 roku (na podstawie informacji PAP z uwzględnieniem rynku ochrony środowiska i CO2)

STYCZEŃ

7.1. Wstrzymane zostały dostawy rosyjskiego gazu przez Ukrainę, na przejściu granicznym w Drozdowiczach. Dzień wcześniej rząd przyjął rozporządzenie w sprawie możliwości wprowadzania ograniczeń poboru gazu dla przemysłu.

13.1. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska do 2020 r. wybuduje jedną lub dwie elektrownie jądrowe.

20.1. Wznowienie dostaw gazu do Polski i Unii Europejskiej przez Ukrainę. Dzień wcześniej rosyjski Gazprom i ukraiński Naftohaz podpisały porozumienie regulujące dostawy.

MARZEC

18.3. Rząd przyjął projekt ustawy o inwestycjach dotyczących terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, która ma przyspieszyć budowę.

20.3. Na liście unijnych inwestycji energetycznych objętych planem pobudzenia gospodarki znalazły się projekty z udziałem Polski, o wartości 5 mld euro. Chodzi o projekty wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla Bełchatowa (180 mln euro), terminal gazowy w Świnoujściu (80 mln euro), gazociąg Skanled z Norwegii do Danii, Szwecji i z połączeniem do Polski (150 mln), interkonektor gazowy Polska-Słowacja (30 mln euro), projekt farmy wiatrowej na Bałtyku Kriegers Flak I, II, III (150 mln euro).

MAJ

13.5. Nowy blok energetyczny w Elektrowni Łagisza w Będzinie, o mocy 460 MW, rozpoczął próbną pracę. Kosztował ok. 2 mld zł.

15.5. Rozmowy o przebiegu mostu energetycznego między Polską a Litwą. Most ma zostać uruchomiony w 2015, z mocą 500-600 MW, a w 2018 r. 1000-1200 MW. Ma przebiegać pomiędzy Alytusem i Ełkiem i będzie miał 154 km - 106 km po stronie polskiej i 48 km po litewskiej. Budowa może kosztować około 237 mln euro.

18.5. Ruszyła budowa podziemnego magazynu gazu w Kosakowie. W 2014 roku będzie on mieścił 100 mln m sześc. paliwa. Docelową pojemność 250 mln m sześc. gazu ma osiągnąć w 2020 r. Gaz będzie magazynowany w komorach po złożach soli.

19.5 Pełnomocnikiem rządu ds. energetyki jądrowej i wiceministrem gospodarki została Hanna Trojanowska. Wcześniej pracowała w Polskiej Grupie Energetycznej.

CZERWIEC

4.6. Weszła w życie specjalna ustawa dot. terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

29.6. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Qatargas podpisały kontrakt na dostawy do Polski skroplonego gazu LNG. Kontrakt ma obowiązywać 20 lat - od 2014 r. Co roku do Świnoujścia ma docierać 1,5 mld m sześc. gazu LNG rocznie. Wartość umowy to średnio ok. 500 mln dolarów rocznie.

LIPIEC

15.7. Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę części lądowej terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu.

20.7. Wiceministrem skarbu został Mikołaj Budzanowski, który odpowiada m.in. za przemysł paliwowy, gazowy i chemiczny.

29.7. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" zapowiedziało, ze wybuduje w bazie w Adamowie przy granicy z Białorusią dwa zbiorniki na ropę naftową o pojemności po 100 tys. m sześc. Budowa zakończy się w 2011 r.

SIERPIEŃ

6.8. Spółka Polskie LNG ogłosiła przetarg na budowę terminalu regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu.

11.8. Rząd przyjął harmonogram dla energetyki jądrowej. Zakłada on, że najpóźniej pod koniec 2013 roku zostanie zawarty kontrakt na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, a sama budowa rozpocznie się w styczniu 2016 roku. Pierwszy blok elektrowni jądrowej ma powstać w 2020 roku; po roku-dwóch ma zostać oddany do użytku drugi.


20.8. Energa podpisała list intencyjny z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy przy budowie na Wiśle poniżej zapory we Włocławku drugiej zapory z elektrownią o mocy 60-100 MW. Wartość inwestycji to ok. 2,5 mld zł, a uruchomienie elektrowni planowane jest w połowie 2016 r. Roczna produkcja energii ma wynieść ponad 500 tys. MWh.

20.8. Rozpoczęła się budowa tłoczni gazu w Goleniowie, która jest częścią systemu przesyłowego z terminalu LNG w Świnoujściu.

25.8. Bank PKO BP został koordynatorem finansowania budowy terminalu LNG przez banki komercyjne.

WRZESIEŃ

1.9. Zgodnie z unijnym prawem koniec żarówek "mlecznych" oraz czystych o mocy 100 watów. Żarówki tego typu nie będą już sprzedawane. Dla oszczędności energii mają je zastąpić bardziej energooszczędne źródła światła.

9.9. Rząd zapowiedział budowę połączenia między systemami gazowniczymi Czech i Polski w okolicach Cieszyna. Mają go wybudować polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i czeski operator systemu przesyłowego - RWE Transgas Net. Interkonektor ma umożliwić przesył 500 mln m3 gazu ziemnego rocznie z Czech do Polski od 1 stycznia 2011 r. W awaryjnych sytuacjach gazociąg pozwoli również na transport gazu z Polski do Czech.

23.9. Unijny Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu unieważnił decyzję Komisji Europejskiej z marca 2007 r. o przydziale krajowych limitów emisji gazów cieplarnianych dla Polski na lata 2008-12.

PAŹDZIERNIK

14.10. Z powodu nagłych opadów śniegu zerwanych zostało wiele linii energetycznych w całym kraju.

16.10. Komisja Europejska zatwierdziła 180 mln euro z unijnego budżetu na dofinansowanie budowy instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla elektrowni Bełchatowie. Z budżetu UE do końca 2010 r. ma być sfinansowanych kilkanaście projektów w Polsce.

28.10. Powołana została Społeczna Rada ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji, której szefem został przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Radę powołał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.


28.10. Rząd przyjął powiększoną listę obszarów Natura 2000 - obejmą one 21 proc. powierzchni Polski. Na liście obszarów chronionych znajdą się 142 obszary ważne dla ochrony ptaków i 817 obszarów siedliskowych. Wyznaczenie takiej listy kończy konflikt z Komisją Europejską, która uważała, że wcześniej obszarów było zbyt mało.

30.10. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Gazprom uzgodniły zasady współpracy dotyczącej dostaw gazu do Polski.

LISTOPAD

4.11. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zadeklarowało, że chce wykupić udziały w EuRoPol Gazie należące do Gas Tradingu.

9.11. Polska sprzedała Hiszpanii część swoich nadwyżek uprawnień do emisji CO2 wynikających z realizacji protokołu klimatycznego z Kioto. Zarobiliśmy 25 mln euro. Pieniądze mają trafić na inwestycje pozwalające na ochronę klimatu.

10.11. Rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Dokument zakłada m.in. zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki i 15-proc. udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii w 2020 roku. Zużycie energii elektrycznej w 2030 r. ma wzrosnąć o 55 proc., gazu o 29 proc. i produktów naftowych o 27 proc.

10.11. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń" otrzymało od Skarbu Państwa udziały w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych. OLPP zajmuje się przechowywaniem paliw płynnych oraz ich przeładunkiem w bazach lądowych. Spółka posiada 22 bazy paliw rozmieszczone na terenie całej Polski, w których może magazynować benzynę silnikową.

GRUDZIEŃ


1.12. Rząd zgodził się na drugą umowę sprzedaży części swoich nadwyżek uprawnień do emisji CO2 wynikających z realizacji protokołu klimatycznego z Kioto. Irlandia kupi od nas uprawnienia za 15 mln euro.

2.12. Sejm zmienił Prawo energetyczne, zobowiązując wytwórców do częściowej sprzedaży prądu przez giełdę oraz wprowadzając zaliczki na wydanie pozwolenia na podłączenie do sieci farm wiatrowych.

3.12. Polska i Japonia chcą współpracować w dziedzinie czystych technologii węglowych, dających wysoką sprawność energetyczną przy minimalnej emisji CO2 - deklarowali uczestnicy spotkania w Katowicach.


3.12. Komisja Europejska odwołała się od wyroku sądu uchylającego decyzję o ograniczeniu polskich emisji CO2 w latach 2008-12. We wrześniu unijny sąd pierwszej instancji uchylił niekorzystną dla Polski decyzję KE. Komisja nie zgadza się z tym orzeczeniem; jest zdania, że sąd zbyt ograniczył jej kompetencje w określaniu narodowych planów uprawnień emisji CO2.

7.12. Minister środowiska Maciej Nowicki otworzył 15 szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze. Spotkanie 193 państw miało doprowadzić do zawarcia porozumienia w sprawie ochrony klimatu po 2012 r., gdy przestanie obowiązywać protokół z Kioto.

10.12. Polska i Rosja uzgodniły treść porozumienia międzyrządowego w sprawie dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Chodzi o zwiększenie dostaw do 10,2 mld m sześc. gazu rocznie oraz przedłużenie ich o 15 lat, do 2037 roku.

11.12. Komisja Europejska odrzuciła polski plan emisji CO2 na lata 2008-12 i zażądała, by Polska bezzwłocznie przedstawiła nową propozycję rozdziału uprawnień do emisji dla polskich przedsiębiorstw.

18.12. Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział, że wynegocjowane już międzyrządowe porozumienie w sprawie dostaw gazu z Rosji do Polski nie trafi na posiedzenie rządu, zanim nie będzie wiążących uzgodnień między firmami - PGNiG i Gazpromem. Zapewnił, że 1 stycznia 2010 r. gazu w Polsce nie zabraknie. Aby jednak dostawy doszły skutku, rządy Polski i Rosji muszą jeszcze podpisać uzgodnioną 10 grudnia umowę; ponadto kontrakt muszą podpisać spółki: Gazprom i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

19.12. Bez wiążących ustaleń dla działań na rzecz dalszej ochrony klimatu zakończył się szczyt ONZ w Kopenhadze.

WIG-energia - nowy subindeks

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie z dniem 4 stycznia 2010 roku rozpocznie obliczanie i publikację subindeksu sektorowego WIG-energia, który staje się obok WIG-paliwa kolejnym, indeksem "naszego"/"mojego" zainteresowania.

Subindeks WIG-energia będzie 10 indeksem branżowym obliczanym przez Giełdę. Dotychczasową rodzinę subindeksów sektorowych tworzyły: banki, budownictwo, przemysł chemiczny, deweloperzy, informatyka, media, przemysł spożywczy, przemysł paliwowy oraz telekomunikacja.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami w skład nowego subindeksu sektorowego wejdą wszystkie spółki z branży energetyka, zakwalifikowane równocześnie do indeksu WIG. Datą bazową indeksu WIG-energia jest 31 grudnia 2009 r., a jego wartość w tym dniu wyniosła 3 998,60 tj. 1/10 wartości zamknięcia indeksu WIG na tej sesji.

W skład portfela indeksu WIG-energia wejdą akcje następujących spółek
(stan na 31 grudnia br.):

WIG-energia, tak jak pozostałe subindeksy sektorowe, publikowany będzie w trybie jednolitym: po pierwszym i drugim fixingu oraz po zakończeniu sesji.

Ciekawe linki:

Turbina wiatrowa - awaria

Zapewne każda osoba interesującą się OZE, czy energią z wiatru widziała ten film o "ugięciu się" wiatraka pod wpływem wiatru:Warto prześledzić klatka po klatce 16-tą sekundę filmu jak przebiegało całe "złożenie wiatraka".

W ostatnich dniach zauważyłem turbinę wiatrową, która również nie wytrzymała warunków naturalnych (dokładnej przyczyny takiego stanu nie znam). Wiatrak wygląda następująco (zdjęcia) a znajduje się pod Piotrkowem Trybunalskim w miejscowości Baby. Turbina "przestała" pracować w okresie Świąt Bożego Narodzenia... 
Wydaje się, że takie widoczki będą coraz częściej dostrzegane...

sobota, 26 grudnia 2009

Desertec - pustynne życzenia

W świątecznej atmosferze życzeń, marzeń, choinki, światełek migających, widoku pochmurnego nieba oraz mokrej trawy w ogrodzie postanowiłem odświeżyć, przywołać temat Desertec - system elektrowni dla (hmmm...) Europy (EU), Bliskiego Wschodu (Middle East ME) oraz Północnej Afryki (North Africa NA). Z racji przeznaczenia projektu nosi on nazwę DESERTEC - EUMENA
Strona internetowa projektu www.desertec.orgW miesiącu lipcu 2009 roku podpisano memorandum (informacja prasowa PDF) inicjujące projekt Desertec. Projekt zakłada, że do roku 2050 energia słoneczna z północnej Sahary pokryje w 20% zapotrzebowanie na energię elektryczną Europy oraz przyczyni się do dostarczenia i rozbudowy sieci elektrycznych w północnej Afryce.

W dniu 13 lipca 12 firm podpisało przystąpienie do prac stworzenia wielkich elektrowni słonecznych na pustyniach Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu oraz połączenia ich z Europą. Podpisanie tej inicjatywy to m.in. opracowanie techniczne, analiza ekonomiczna, polityczna, społeczna i ekologiczna całego przedsięwzięcia. Warto spojrzeć na listę firm:
• ABB - Niemcy
• ABENGOA Solar - Hiszpania
• Cevital - Algieria
• Deutsche Bank - Niemcy
• E.ON - Niemcy
• HSH Nordbank - Niemcy
• MAN Solar Millennium - Niemcy
• Munich Re - Niemcy
• M+W Zander - Niemcy
• RWE - Niemcy
• SCHOTT Solar - Niemcy
• SIEMENS - Niemcy

Nie bez przyczyny podano przy firmach ich pochodzenia. 90% to niemieckie przedsiębiorstwa. Czy to przypadek? Solidarność do nowych technologii, projektów? Wsparcie, dotowanie, subsydiowanie swoich interesów uczestników projektu? Pytania się pojawiają bo pieniądze wydane na ten projekt mają być nie małe.

Koszty projektu - cytat z Spiegel:
The aim of the €400 billion ($560 billion) project is to provide carbon-free energy that could supply up to 20 percent of European energy needs by 2050.

Kolejną kwestią jest polityka państw na terenie których mają być rozlokowane elektrownie oraz ma następować przesył energii. Główne zainteresowanie budzi Bliski Wschód, gdzie kraje arabskie i Izrael nie należą do "osady pokoju".

Gdzie i kto będzie sprawował władzę nad tym projektem? Nadzór nad pracą i bezpieczeństwem takiego wielkiego obszaru?


W budowie elektrowni słonecznych zastosowanie ma znaleźć technologia skoncentrowanej energii (CPS), o czym poniżej opowiada Dr Knies (źródło: desertec.org):


Krótko podsumowując: pomysł, idea budzi ciekawość oraz zainteresowanie. Wydaje mi się, że projekt doczeka się realizacji, ale czy będzie to w takiej skali???

wtorek, 22 grudnia 2009

Życzenia bożonarodzeniowe

Wszystkim czytelnikom mojego bloga życzę spędzenia spokojnych świąt, szaleństw okołonoworocznych i spełnienia wszystkich Waszych marzeń i pragnień.
Łukasz Rembowski

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia

poniedziałek, 21 grudnia 2009

Import energii do Polski a jej jakość

Przeczytałem na jednym z blogów taki oto tekst:

"
nadwyżkowa energia z nadbałtyckich Niemieckich farm wiatraków płynie (...) do Polski! A dlaczego? Z powodu swoich słabych parametrów.
Zgodnie z międzynarodowym porozumieniem o wymianie mocy i energii elektrycznej, Niemcy nam sprzedają swoje nadwyżki 'kiepskiej sinusoidy' i mocy biernej północnym przejściem energetycznym, a my im w zamian sprzedajemy 'czysty' prąd z węgla przejściem południowym."

Nie mogłem tego tak zostawić. Oto dane produkcja/import/export energii dla Polski...
Wymiana międzysystemowa energii elektrycznej [w GWh]*)

Opis 2003 2004 2005 2006 2007 Dynamika 2007/2006
[w %]
Dynamika 2007/2003
[w %]
Bilans handlowy - saldo 10 161 9 293 11 172 11 014 5 356 48,6 52,7
Eksport 13 222 12 487 14 290 13 434 8 497 63,2 64,3
Import 3 061 3 194 3 119 2 420 3 140 129,8 102,6
Przepływy rzeczywiste
"-"Wypłynęło z Polski 15 146 14 605 16 188 16 188 13 110 81,0 86,6
w tym do:
Czech 9 490 9 156 11 167 10 183 9 232 90,7 97,3
Niemiec 282 450 1 046 720 48 6,7 17,0
Słowacji 2 728 2 623 2 792 3 373 3 600 106,7 132,0
Szwecji 2 646 2 376 1 182 1 498 230 15,4 8,7
"+"Wpłynęło do Polski 4 985 5 312 5 002 4 774 7 752 162,4 155,5
w tym z:
Białorusi 1 226 1 001 874 1 045 0 0,0 0,0
Czech 57 80 63 44 20 45,5 35,1
Niemiec 2 761 3 156 2 264 2 546 4 889 192,0177,1
Słowacji 0 8 0,320 4 0 0,0 0,0
Szwecji 11 214 817 264 2 211 837,5 20 100,0
Ukrainy 931 853 983 870 631 72,5 67,8
*) Dane prezentowane w tabeli obejmują również wymianę międzysystemową na liniach 110 kV: Wólka Dobryńska - Brześć, Mnisztwo - Trzyniec - Ustroń, Boguszów - Porici, Kudowa - Nachod, Pogwizdów - Darkov.
Źródło: URE na podstawie danych PSE - Operator SA.

Oto graficzne przedstawienie wartości import/eksport
import i eksport energii elektrycznejźródło: Gazeta Prawna

Na poniżej mapie odnajdujemy połączenia polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami krajów sąsiednich:
połączenia polskiego systemu elektroenergetycznegoa dalej szczegółowa mapa naszego krajowego systemu elektroenergetycznego
polski system elektroenergetyczny

Dane w tabeli ukazują fakty: przyjmujemy od zachodnich sąsiadów 4 889 GWh a Czechom oddajemy 9 232 GWh (spodziwam się, że autor miał zamyśle połączenie z Czechami nazwane "przejściem południowym").

Mapę ukazującą relację import/export dla Niemiec (szkoda, że dla roku 2004 - innej nie znalazłem w internecie).
niemcy eksport import energiiJak widać Niemcy wiele energii przyjmują od Czechów.

Wracając do stwierdzenia: (...) Niemcy nam sprzedają swoje nadwyżki 'kiepskiej sinusoidy' (...)
Na temat "kiepskiej sinusoidy" można poczytać na wikipedii "jakość energii elektrycznej"

Pozostaje jednak stale problem jak sprawdzić jakość energii dostarczanej z Niemiec...
hmmm... nie mam pomysłu w jaki sposób to szybko sprawdzić :) być może muszę poczekać na sprawnego czytelnika tego tekstu...

niedziela, 20 grudnia 2009

Przepływ gazu w Europie

Gaz i kontrakty pomiędzy PGNiG a Gazprom'em w ostatnim czasie mocno zagościły w mediach.
Na swoim blogu wicepremier Waldemar Pawlak również poruszył ten temat Gaz fakty i mity .

Pragnę spojrzeć na stan obecny tj. ile zużywamy gazu, ile go importujemy i od kogo?

Stan obecny:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo szacuje, że zużycie gazu w Polsce w roku 2009 spadnie do około 13 mld metrów sześciennych z 13,9 mld w roku 2008 - informacja z 17 grudnia br. od Andrzeja Janiszowskiego, dyrektora Departamentu Regulacji w PGNiG. "Główną przyczyną spadku jest zmniejszenie zużycia gazu przez przemysł, zwłaszcza branżę chemiczną"- dodał.
Dyrektor zaznaczył, że jest to zużycie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Jakiś czas temu dodany został materiał, a raczej mapa przepływu/rozpływu ropy naftowej we wpisie: Światowi producenci Ropy pochodzący z "Financial times".

Pragnę również w przypadku przepływu gazu w Europie wykorzystać to źródło.
Mapa przepływu gazu dla Europy:

gaz rurociagi, gazociagi w europie, mapa
Link do lepszej jakosci mapy (duża) - mapa gazociagów w Europie.

Poniżej materiał również z FT z roku 2007 wraz z zaznaczonymi wartościami liczbowymi.
przypływ, odpływ gazu w Polsce
Ciekawe materiały nt. rynku gazu można odnaleźć pod linkiem The European Gas Market

sobota, 19 grudnia 2009

Ulotna energia z biogazu

Portal WNP.pl opublikował kolejny artykuł nt. biogazowni i problematyki wokół przygotowań i budowy tych obiektów.
Ulotna energia z biogazu

Jestem zwolennikiem tego rodzaju OŹE, gdyż idea biogazowni jest wielce słuszna i mam nadzieję, że zrealizują się w połowie "prognozy" w ilości tych instalacji w naszym kraju - będzie to wielki sukces dla Polski.
Mnie zainteresowały koszty podawane przez "źródła" w tym artykule tj.
a) Zbigniew Kamieński, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki - 12-14 mln PLN/MW
b) prezes Kopexu Marian Kostempski - ok. 20 mln zł, w zależności od wielkości biogazowni i stosowanego paliwa - mowa o 1MW???
c) Projekt Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne - której autorem jest... Ministerstwa Gospodarki – Departament Energetyki - ten sam co pkt. a) i podaje liczby - 2,0-2,5 mln EUR/MW co daje 8,4-10,5 mln PLN/MW przy 1EUR=4,2PLN...

cytat z Programu: "Nakłady inwestycyjne niezbędne do budowy jednej biogazowni (wraz z instalacją oczyszczającą biogaz), która może zasilić instalację o mocy 1 MWel, wytwarzającej rocznie około 3,5 – 3,8 mln m3 biogazu rolniczego stanowiącego równowartość około 2,5 mln m3 biogazu o parametrach jakościowych gazu ziemnego wysokometanowego, szacowane są na 2,0-2,5 mln EUR".


zróbmy kalkulacje:
1) 12 mln PLN : 2,0 mln EUR = 6 PLN/EUR
12mln PLN : 2,5 mln EUR = 4,8 PLN/EUR
2) 14 mln PLN : 2,0 mln EUR = 7 PLN/EUR
14mln PLN : 2,5 mln EUR = 5,6 PLN/EUR

Kopex podał liczby "bez zobowiązań" i to zostawię na inny wywiad lub komentarz.
Zadziwiające jest jednak to, że MG podaje w programie wartości o ponad 25% mniejsze niż w wywiadach... a przecież MG tworzyło program Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne... lub zleciło wykonanie "ekspertom" co powinno mieć miejsce w tym przypadku.

Sytuacja przypomina ostatnie doniesienia z naszej polskiej polityki i afery "hazardowej" - brak ekspertów chcących się wypowiadać.

Tworzone ekspertyzy, programy, symulacje powinny być podpisywana nazwiskami, grupami nazwisk osób biorących udział w przygotowaniu dokumentów. Bez względu na to czy dokument był zlecony na "zewnątrz" - towarzystwu, stowarzyszeniu, kancelarii prawnej, izbie gospodarczej etc. powinien on zawierać informacje o autorach czy osobach oceniających - "ekspertów". Wydaje się to uczciwe wobec wszystkich obywatelów jak i zainteresowanych tematem osób.

O Programie Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne pisałem w temacie:
Projekt Programu "Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne" - komentarze

Istnieje wiele grup lobbingowych w Polsce, które się bardzo chętnie wypowiadają o braku pomocy dla OŹE, o wielkim potencjale poszczególnych źródeł etc. dziwo bierze, że jak pojawia się dokument (projekt Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne), który podaje wartości, liczby (kwota na wybudowanie i technologie biogazowni)przy której nie podejmie się tego zlecenie ani jedna firma stawiająca instalacje "pod klucz" - ani jedno z tych lobbingowych instytucji, stowarzyszeń, towarzystw, izb gospodarczych nie potrafi zabrać głosu... a przecież to one reprezentują interesy swoich członków - m.in. firm biogazowych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w dziale Projekty aktów prawnych >>> Energetyka
znajduje się informacja:
Projekt Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne
Etap: wersja przesłana w dniu 14 lipca 2009 r. do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych
Osoba odpowiedzialna: Sebastian Stępnicki, Departament Energetyki
E-mail: sebastian.stepnicki@mg.gov.pl
Adres: Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


i ZERO "0" reakcji na temat tego dokumentu... do dnia dzisiejszego - ostatnia aktualizacja: 2009-12-17
a być może to przemysł biogazowy stoi za tym, aby ogłupiać społeczeństwo i obiecywać i obiecywać, że tyle (tj. tysiące) biogazowni będzie, że tak dobrze będzie... a potem - "przykro nam, ale MG przeszacowało możliwości naszego kraju", " wybudowaliśmy kilka/kilkanaście biogazowni (tj. zrobiliśmy dobre interesy sprzedając technologie), ale koszty są wysokie... w tym przypadku niech płaci społeczeństwo więcej i więcej... więcej dotacji bo to takie innowacyjne".

Po części reprezentuję przemysł OŹE i tym samym "biogaz" i jest to dobry pomysł na energię - w związku z tym apeluję o uczciwość firm biogazowych oraz/lub instytucji - nie oszukujcie społeczeństwa!!! (tłumaczenie do słowa "oszukiwać" można odnaleźć w słowniku słowackim - idealnie odpowiada sytuacji. Niestety prawdziwe...