piątek, 17 lipca 2009

Projekt Programu "Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne" - komentarze

Ministerstwo Gospodarki w dniu wczorajszym opublikowało na swoich stronach Projekt Programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne, który można pobrać >>> Projekt Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne

Postaram się w sposób obiektywny i techniczny podejść do poruszanych treści i liczb podawanych w Projekcie (to jest projekt i do 24 lipca br. mogą być nadsyłane opinie i uwagi do Ministerstwa Gospodarki – Departament Energetyki).

Celem programu Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy w biogazowniach rolniczych). Wdrożenie programu „powinno doprowadzić do utworzenia do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia“.

O programie tym mówiono już od jakiegoś czasu m.in. Biogazownia w każdej gminie.

Przejdę do pkt. 4. „Potencjał energetyczny biogazu“ omawianego projektu, gdzie pojawiają się pierwsze liczby, ilości, wartości.

Możemy odnaleźć tekst:
„(...)przewiduje się prowadzenie upraw roślinnych, w tym określanych jako energetyczne, z przeznaczeniem na substrat dla biogazowni. Jest to możliwe docelowo na około 700 tys. ha, co pozwoli na pełne zabezpieczenie krajowych potrzeb żywnościowych oraz pozyskanie surowców niezbędnych do wytwarzania biopaliw i biogazu.“

Pojawiaja się pytania: dlaczego 700 tys. ha? ile biogazu wyprodukujemy z 700 tys. ha?

Powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach ornych wynosi w Polsce 1 mln ha.
Przyjęto w programie powierzchnię 700 tys. ha, którą gdyby się zagospodarowało byłoby wielkim wyczynem dla polskiego rolnictwa. Dlaczego?

Na terenie Polski mamy 2478 gmin z tego:
- 1586 gmin wiejskich
- 586 gmin wiejsko – miejskich
- 306 gmin miejskich

Przy prostej kalkulacji, gdzie uwzględnimy tylko gminy wiejskie tj. 1586 gmin obliczymy jaką średnią powierzchnię mamy do dyspozycji dla 1 gminy w postaci ugorów i odłogów rolnych:

700 000 ha : 1586 gmin = ~440 ha/gmina

Otrzymujemy powierzchnię 440 ha dla jednej gminy.

Wartości te nie przedstawiają powierzchni pól połączonych w jeden areał i gotowych do uprawy, ale:
według spisu rolnego wykonanego w 2002 roku, mamy w Polsce prawie 3 mln gospodarstw (co jest niemal połową ich liczby w całej UE - patrz rysunek), w których żyje 7,5 mln osób, z czego milion to gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż hektar. Pozostałe dwa miliony gospodarstw mają średnią powierzchnię 8,3 ha.


Źródło: Wprost - 24/2004 (1124)

Często te pola leżące ugorem to 5000-8000 m2 przy domach, które stały się właściwie przydomowymi zagrodami niż areałami pod uprawę rolną. Kto bowiem z właścicieli tych „pól“ poświęci swój „czas prywatny“ na uprawę i zechce ponownie „być rolnikiem“? Właściele ci bowiem to już nie rolnicy, ponieważ w przeważającej części to osoby zatrudnione w innych gałęziach gospodarki, ale z racji na fakt posiadania kawałka pola widneją w KRUS-ie jako rolnicy.

Ile biogazu uzyskamy z plantacji 1 ha?

Z 1 ha plon kiszonki kukurydzy wynosi 50 ton.
Zawartość suchej masy – 30%
Zawartość suchej masy organicznej (s.m.o.) – 95%

Z 1 tony suchej masy organicznej kiszonki kukurydzy możemy uzyskać 700m3 biogazu o zawartości metanu CH4 – 53%

Obliczamy:
50 ton * 0,3 (sucha masa) * 0,95 (s.m.o.) * 700m3/tona (dla kukurydzy) = ~10000 m3 biogazu o zawartości 53% metanu

Dalej: 10000m3 * 0,53 = 5300 m3 CH4 czyli biometanu

Przy założeniu powierzchni pól do zagospodarowania z opisywanego projektu:
700 tys. ha mamy:

5300 m3 CH4 * 700 000 ha = 3710 mln m3 CH4 = 3,71 mld m3 CH4

przy założeniu zastosowania kukurydzy – patrz wykres – jednego z najwydajniejszych wsadów!!! – informacje na www.forumoze.pl


Pkt.5 Koszt realizacji programu

„Nakłady inwestycyjne niezbędne do budowy jednej biogazowni (wraz z instalacją oczyszczajacą biogaz), która moze zasilić instalację o mocy 1MWel, wytwarzającej rocznie około 3,5-3,8 mln m3 biogazu rolniczego stanowiącego równowartość około 2,5 mln m3 biogazu o parametrach jakościowych gazu ziemnego wysokometanowego, szacowane są na 2,0-2,5 mln EUR (ok. 9-12 mln PLN – liczone wg bieżącego kursu na poziomie 4,40 PLN/1 EUR). Z powyższego wynika, że inwestycje w biogazownie rolnicze posiadające potencjał wytwórczy 1mld m3/rocznie biogazu, o parametrach jakościowych gazu ziemnego wysokometacnowego wymagają, liczonych w cenach bieżących, nakładów ogółem rzędu 800 mln EUR do 1 mld EUR (ok. 3,5 – 4,4 mld PLN).“

Wielkim moim zaskoczeniem są dane - 2,0-2,5 mln EUR/MW - które wystepują w tekście bez przypisu o źródle pochodzenia.

Czy rzeczywiście koszt całej inwestycji dla biogazowni 1MW to 2,0 – 2,5 mln EUR?
Z opracowań, które czytałem, przeglądałem, spotykałem się z danymi o kosztach 3-4 mln EUR/MW. Przeciez inwestycja jak biogazownia to nie tylko technologia ale i cała infrastruktura na powierzchni około 100m x 100m, gdzie należy ulokować budynek gospodarczy (cetrum sterowania biogazownią), zbiorniki magazynowe na gnojownice, zboża, kiszonki, trociny i inne materiały wsadowe do biogazowni, zamknięte komory fermentacji, zbiorniki na pozostałości pofermentacyjne – nawóz itp.

W przypadku kosztów 3-4 mln EUR/MW uzyskujemy liczby 1,2 – 1,6 mld EUR za 1mld m3/rocznie biometanu.

Firmy sprzedająceh technolgie powinny wypowiedzieć się czy ceny podane w Projekcie nie są zaniżone w celu „lepszego mnożenia/dzielenia“?
Dlatego wg mnie należy skorygować te wartości i podać rzetelne informacje.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

23.10.2009r. W mieście Głowno koło Łodzi firma "Bioenergy Project Sp. z o.o." mieszcząca się
w Warszawie ul. Rajska 4/23 zamierza wybudować
biogazownie rolniczą w centrum miasta. Ma ona przylegać bezpośrednio do piekarni, dalej 70 m osiedle bloków mieszkalnych, około 200 m Szpital Miejski i w odległości niespełna 10 m
(po drugiej stronie ulicy) ciąg domów jednorodzinnych.Czy na takie usytuowanie pozwalają przepisy budowy biogazowni z której będą wydobywać się hałasy i zapachy uciązliwe dla życia pobliskich mieszkańców i innych osób przebywający w jej bliskości (składowanie gnojowicy,kiszonek kukurydzy,traw i innych związków organicznych
Preferuje się budowy biogazowni i bardzo dobrze ale nie podaje się nigdzie, że mają one być budowane na terenach wiejskich a nie w centrum miast.

Anonimowy pisze...

Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale wiem o biogazowni która jest zlokalizowana bezpośrednio przy pewnym hotelu w Niemczech (na jego tyłach). Najlepsze jest to że większość gości hotelowych nawet nie wie że "z tyłu" jest biogazownia :) Obecnie są dostępne takie technologie że obecność biogazowni jest praktycznie nieodczuwalna.

Publikowanie komentarza