piątek, 3 lipca 2009

"Konsumenci w Europie" - edycja 2009

Pod linkiem podanym dalej można odnaleźć publikacje "Konsumenci w Europie edycja 2009" - w formacie PDF
„Konsumenci w Europie” zostało opracowane wspólnie przez Urząd Statystyczny Komisji Europejskiej – Eurostat oraz Dyrektoriat Zdrowia i Konsumentów KE. Jest to czwarta tego typu publikacja.

Do ogrzewania naszych mieszkań, wody, gotowania i zasilania urządzeń elektrycznych, w krajach EU27 w 2007 roku gospodarstwa domowe skonsumowały 285 mln ton ekwiwalentu energii (toe).

Największa konsumpcja przypadła na gaz ok. 40 proc, 24 proc. - na energię elektryczną, 15 proc. na paliwa płynne, 12 proc. na energię odnawialną, 7 proc. na lokalną energię, a 3 proc. na paliwa stałe.

W Polsce największe zużycie mamy w paliwach stałych i jesteśmy z tym źródłem energii liderem w Europie.

Poniżej tabela z cenami energii elektrycznej oraz gazu dla odbiorcy końcowego (z uwzględnieniem podatków):

Zmiany cen energii dla "starej" EU:
-------------------------------------
nawiązując do komentarza Pana Bogdana, lista państw wg zużycia energii w przeliczeniu na osobę (źródło: wikipedia)

1 komentarze:

Bogdan Szymański pisze...

ciekawe byłoby porównanie zużycia energii w przeliczeniu na osobę. Wydaje mi się że polska nadal w porównaniu do zachodu jest bardzo oszczędna.

Prześlij komentarz