wtorek, 2 marca 2010

Energetyka Jądrowa i studia na UW


1 marca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Energetyki Jądrowej, Minister Hanną Trojanowską. W trakcie zaprezentowano Ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej, który został przyjęty przez rząd w ubiegłym roku.


Podczas spotkania został omówiony główny problem związany z wdrażaniem tego projektu, czyli prawie całkowity brak kadr i konieczność ich wykształcenia.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja otwarcia nowego makrokierunku studiów: "Energetyka i chemia jądrowa". Studia na tym kierunku rozpoczną się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego - Chemii i Fizyki. Studia I stopnia rozpoczną się w roku akademickim 2011/2012, a otwarcie studiów II stopnia planowane jest na rok 2012/2013.Na spotkaniu obecna była rektor UW, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz przedstawiciele innych Wydziałów i instytutów naukowo-badawczych. Duże grono wśród uczestników stanowili studenci.

0 komentarze:

Prześlij komentarz