niedziela, 28 lutego 2010

Kurs "Bezpieczeństwo energetyczne"

Na platformie Energetyka.edu.pl dostępny jest już kurs "Bezpieczeństwo energetyczne"

Przez zawiłości związane z "Bezpieczeństwem energetycznym w Europie" poprowadzą nas komiksowi bohaterowie: Maurycy, Pan Wiesio i Pani Jola.

Kurs zawiera m.in. aktualne dane, przystępne opisy najnowszych inicjatyw europejskich na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, quizy i... romantyczną fabułę z zaskakującym zakończeniem.

Kurs w formie komiksu dotyczy m.in. problematyki:
  • - głównych źródeł wytwarzania energii w UE,
  • - importu strategicznych surowców w państwach UE,
  • - nowych inicjatyw europejskich na rzecz alternatywnych źródeł pozyskiwania energii ,
  • - inicjatyw wspierających dywersyfikację dostaw surowców energetycznych w Europie.

Informacje zawarte w kursie mogą być przydatne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie takich przedmiotów szkolnych, jak wiedza o społeczeństwie, czy geografia.

Osobom, które zaliczą test końcowy i pozostawią swoje dane, Autorzy Kursu (tj. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu) prześlą zaświadczenie o udziale w kursie.

Materiały zostały przygotowane dzięki środkom finansowym Komisji Europejskiej w ramach konkursu:
„Pięć lat członkostwa Polski w UE”.
-------------------------------------------------------

Mam nadzieję, że projekt Energetyka.edu.pl będzie powiększał się o kolejne kursy, czy materiały informacyjne, szkoleniowe, edukacyjne.

0 komentarze:

Prześlij komentarz