niedziela, 21 lutego 2010

Powraca temat biogazowy

Temat biogazowni jest w ostatnich tygodniach mocno "na językach", m.in. z powodu programu "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych" (wcześniej nazywanego "Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne").

Konferencje na temat wykorzystania biogazu (a raczej inwestycji w biogazownie) w czasie zaledwie 3 miesięcy obecengo roku pojawiały się lub będą (poniżej lista imprez) w dość pokaźnej liczbie:

Styczeń 2010
barometr rynku OZE
konferencja Rzeczpospolitej o biogazie
konferencja o biogazie towarzyszaca Targom Ferma Swin i Drobiu

Luty 2010
Biogazownie rolnicze – szwedzka oferta dla polskich gmin - konferencja 9 lutego
Warsztat "Energia z biogazu" - 24-25 lutego

Marzec 2010
BIOGAZ 2010 - Warszawa, 4 marca 2010r. - II Seminarium międzynarodowe
Konfernecja przy Targach TEO - 20 marca - teamtyka biogazu

Wracając do tematu z pierwszego linku w tym wpisie tj. do wypowiedzi pani wiceminister gospdarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej w sprawie programu "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych" chciałbym wkleić poniżej 2 dokumenty:

1) Interpelacja nr 13549, w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie powstawania biogazowni, jako jednego z elementów poprawy sytuacji energetycznej naszego kraju, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i wymagań UE w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - treść interpelacji

2) Odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki pani Joanny Strzelec-Łobodzińskiej - tekst w formacie PDF - Odpowiedź 350kB PDF

1 komentarze:

Better-Energy pisze...

Jak sądzicie będzie to prawo o odnawialnych źródłach energii w tym roku?

Prześlij komentarz