niedziela, 7 marca 2010

Stowarzyszenie Promocji OZE ruszyło

"Stowarzyszenie Promocji Odnawialnych Źródeł Energii" skrótowo nazywane „Stowarzyszenie Promocji OZE” (SPOZE) jest nowopowołaną organizacją.

Stowarzyszenie skupia osoby działające na rynku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), osoby zainteresowane rozwojem OZE. Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą i promującą rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, przekazującą wiedzę i informacje z rynku i o rynku OZE.

Biuro Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katerda Agronomi.

Statut SPOZE - PDF

CELE SPOZE
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie energetyki odnawialnej, poprawy istniejącej sytuacji, podniesienie wiedzy społeczeństwa nt. potencjału i możliwości wykorzystania OZE, jak również tworzenia nowych zapisów prawnych w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania w Polsce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, bądź szukające informacji o SPOZE zapraszam do kontaktu e-mailowego: biuro@spoze.pl
strona internetowa: www.SPOZE.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz