czwartek, 31 grudnia 2009

Podsumowanie 2009 - energetyka i paliwa

Koniec roku w dniu dzisiejszym i należy przyjrzeć się "naszym" branżom - rynkowi energetyki i paliw.

RYNEK PALIW
Podsumowanie 2009 roku dokonał w TV Biznes Pan Andrzej Szczęśniak (Szczesniak.pl - blog): ----------------------------------------------------
RYNEK ENERGETYKI
W sposób chronologiczny z uwzględnieniem miesięcy znajdują się poniżej najważniejsze informacje, wydarzenia 2009 roku (na podstawie informacji PAP z uwzględnieniem rynku ochrony środowiska i CO2)

STYCZEŃ

7.1. Wstrzymane zostały dostawy rosyjskiego gazu przez Ukrainę, na przejściu granicznym w Drozdowiczach. Dzień wcześniej rząd przyjął rozporządzenie w sprawie możliwości wprowadzania ograniczeń poboru gazu dla przemysłu.

13.1. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska do 2020 r. wybuduje jedną lub dwie elektrownie jądrowe.

20.1. Wznowienie dostaw gazu do Polski i Unii Europejskiej przez Ukrainę. Dzień wcześniej rosyjski Gazprom i ukraiński Naftohaz podpisały porozumienie regulujące dostawy.

MARZEC

18.3. Rząd przyjął projekt ustawy o inwestycjach dotyczących terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, która ma przyspieszyć budowę.

20.3. Na liście unijnych inwestycji energetycznych objętych planem pobudzenia gospodarki znalazły się projekty z udziałem Polski, o wartości 5 mld euro. Chodzi o projekty wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla Bełchatowa (180 mln euro), terminal gazowy w Świnoujściu (80 mln euro), gazociąg Skanled z Norwegii do Danii, Szwecji i z połączeniem do Polski (150 mln), interkonektor gazowy Polska-Słowacja (30 mln euro), projekt farmy wiatrowej na Bałtyku Kriegers Flak I, II, III (150 mln euro).

MAJ

13.5. Nowy blok energetyczny w Elektrowni Łagisza w Będzinie, o mocy 460 MW, rozpoczął próbną pracę. Kosztował ok. 2 mld zł.

15.5. Rozmowy o przebiegu mostu energetycznego między Polską a Litwą. Most ma zostać uruchomiony w 2015, z mocą 500-600 MW, a w 2018 r. 1000-1200 MW. Ma przebiegać pomiędzy Alytusem i Ełkiem i będzie miał 154 km - 106 km po stronie polskiej i 48 km po litewskiej. Budowa może kosztować około 237 mln euro.

18.5. Ruszyła budowa podziemnego magazynu gazu w Kosakowie. W 2014 roku będzie on mieścił 100 mln m sześc. paliwa. Docelową pojemność 250 mln m sześc. gazu ma osiągnąć w 2020 r. Gaz będzie magazynowany w komorach po złożach soli.

19.5 Pełnomocnikiem rządu ds. energetyki jądrowej i wiceministrem gospodarki została Hanna Trojanowska. Wcześniej pracowała w Polskiej Grupie Energetycznej.

CZERWIEC

4.6. Weszła w życie specjalna ustawa dot. terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

29.6. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Qatargas podpisały kontrakt na dostawy do Polski skroplonego gazu LNG. Kontrakt ma obowiązywać 20 lat - od 2014 r. Co roku do Świnoujścia ma docierać 1,5 mld m sześc. gazu LNG rocznie. Wartość umowy to średnio ok. 500 mln dolarów rocznie.

LIPIEC

15.7. Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę części lądowej terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu.

20.7. Wiceministrem skarbu został Mikołaj Budzanowski, który odpowiada m.in. za przemysł paliwowy, gazowy i chemiczny.

29.7. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" zapowiedziało, ze wybuduje w bazie w Adamowie przy granicy z Białorusią dwa zbiorniki na ropę naftową o pojemności po 100 tys. m sześc. Budowa zakończy się w 2011 r.

SIERPIEŃ

6.8. Spółka Polskie LNG ogłosiła przetarg na budowę terminalu regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu.

11.8. Rząd przyjął harmonogram dla energetyki jądrowej. Zakłada on, że najpóźniej pod koniec 2013 roku zostanie zawarty kontrakt na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, a sama budowa rozpocznie się w styczniu 2016 roku. Pierwszy blok elektrowni jądrowej ma powstać w 2020 roku; po roku-dwóch ma zostać oddany do użytku drugi.


20.8. Energa podpisała list intencyjny z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy przy budowie na Wiśle poniżej zapory we Włocławku drugiej zapory z elektrownią o mocy 60-100 MW. Wartość inwestycji to ok. 2,5 mld zł, a uruchomienie elektrowni planowane jest w połowie 2016 r. Roczna produkcja energii ma wynieść ponad 500 tys. MWh.

20.8. Rozpoczęła się budowa tłoczni gazu w Goleniowie, która jest częścią systemu przesyłowego z terminalu LNG w Świnoujściu.

25.8. Bank PKO BP został koordynatorem finansowania budowy terminalu LNG przez banki komercyjne.

WRZESIEŃ

1.9. Zgodnie z unijnym prawem koniec żarówek "mlecznych" oraz czystych o mocy 100 watów. Żarówki tego typu nie będą już sprzedawane. Dla oszczędności energii mają je zastąpić bardziej energooszczędne źródła światła.

9.9. Rząd zapowiedział budowę połączenia między systemami gazowniczymi Czech i Polski w okolicach Cieszyna. Mają go wybudować polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i czeski operator systemu przesyłowego - RWE Transgas Net. Interkonektor ma umożliwić przesył 500 mln m3 gazu ziemnego rocznie z Czech do Polski od 1 stycznia 2011 r. W awaryjnych sytuacjach gazociąg pozwoli również na transport gazu z Polski do Czech.

23.9. Unijny Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu unieważnił decyzję Komisji Europejskiej z marca 2007 r. o przydziale krajowych limitów emisji gazów cieplarnianych dla Polski na lata 2008-12.

PAŹDZIERNIK

14.10. Z powodu nagłych opadów śniegu zerwanych zostało wiele linii energetycznych w całym kraju.

16.10. Komisja Europejska zatwierdziła 180 mln euro z unijnego budżetu na dofinansowanie budowy instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla elektrowni Bełchatowie. Z budżetu UE do końca 2010 r. ma być sfinansowanych kilkanaście projektów w Polsce.

28.10. Powołana została Społeczna Rada ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji, której szefem został przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Radę powołał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.


28.10. Rząd przyjął powiększoną listę obszarów Natura 2000 - obejmą one 21 proc. powierzchni Polski. Na liście obszarów chronionych znajdą się 142 obszary ważne dla ochrony ptaków i 817 obszarów siedliskowych. Wyznaczenie takiej listy kończy konflikt z Komisją Europejską, która uważała, że wcześniej obszarów było zbyt mało.

30.10. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Gazprom uzgodniły zasady współpracy dotyczącej dostaw gazu do Polski.

LISTOPAD

4.11. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zadeklarowało, że chce wykupić udziały w EuRoPol Gazie należące do Gas Tradingu.

9.11. Polska sprzedała Hiszpanii część swoich nadwyżek uprawnień do emisji CO2 wynikających z realizacji protokołu klimatycznego z Kioto. Zarobiliśmy 25 mln euro. Pieniądze mają trafić na inwestycje pozwalające na ochronę klimatu.

10.11. Rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Dokument zakłada m.in. zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki i 15-proc. udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii w 2020 roku. Zużycie energii elektrycznej w 2030 r. ma wzrosnąć o 55 proc., gazu o 29 proc. i produktów naftowych o 27 proc.

10.11. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń" otrzymało od Skarbu Państwa udziały w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych. OLPP zajmuje się przechowywaniem paliw płynnych oraz ich przeładunkiem w bazach lądowych. Spółka posiada 22 bazy paliw rozmieszczone na terenie całej Polski, w których może magazynować benzynę silnikową.

GRUDZIEŃ


1.12. Rząd zgodził się na drugą umowę sprzedaży części swoich nadwyżek uprawnień do emisji CO2 wynikających z realizacji protokołu klimatycznego z Kioto. Irlandia kupi od nas uprawnienia za 15 mln euro.

2.12. Sejm zmienił Prawo energetyczne, zobowiązując wytwórców do częściowej sprzedaży prądu przez giełdę oraz wprowadzając zaliczki na wydanie pozwolenia na podłączenie do sieci farm wiatrowych.

3.12. Polska i Japonia chcą współpracować w dziedzinie czystych technologii węglowych, dających wysoką sprawność energetyczną przy minimalnej emisji CO2 - deklarowali uczestnicy spotkania w Katowicach.


3.12. Komisja Europejska odwołała się od wyroku sądu uchylającego decyzję o ograniczeniu polskich emisji CO2 w latach 2008-12. We wrześniu unijny sąd pierwszej instancji uchylił niekorzystną dla Polski decyzję KE. Komisja nie zgadza się z tym orzeczeniem; jest zdania, że sąd zbyt ograniczył jej kompetencje w określaniu narodowych planów uprawnień emisji CO2.

7.12. Minister środowiska Maciej Nowicki otworzył 15 szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze. Spotkanie 193 państw miało doprowadzić do zawarcia porozumienia w sprawie ochrony klimatu po 2012 r., gdy przestanie obowiązywać protokół z Kioto.

10.12. Polska i Rosja uzgodniły treść porozumienia międzyrządowego w sprawie dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Chodzi o zwiększenie dostaw do 10,2 mld m sześc. gazu rocznie oraz przedłużenie ich o 15 lat, do 2037 roku.

11.12. Komisja Europejska odrzuciła polski plan emisji CO2 na lata 2008-12 i zażądała, by Polska bezzwłocznie przedstawiła nową propozycję rozdziału uprawnień do emisji dla polskich przedsiębiorstw.

18.12. Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział, że wynegocjowane już międzyrządowe porozumienie w sprawie dostaw gazu z Rosji do Polski nie trafi na posiedzenie rządu, zanim nie będzie wiążących uzgodnień między firmami - PGNiG i Gazpromem. Zapewnił, że 1 stycznia 2010 r. gazu w Polsce nie zabraknie. Aby jednak dostawy doszły skutku, rządy Polski i Rosji muszą jeszcze podpisać uzgodnioną 10 grudnia umowę; ponadto kontrakt muszą podpisać spółki: Gazprom i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

19.12. Bez wiążących ustaleń dla działań na rzecz dalszej ochrony klimatu zakończył się szczyt ONZ w Kopenhadze.

0 komentarze:

Prześlij komentarz