poniedziałek, 21 grudnia 2009

Import energii do Polski a jej jakość

Przeczytałem na jednym z blogów taki oto tekst:

"
nadwyżkowa energia z nadbałtyckich Niemieckich farm wiatraków płynie (...) do Polski! A dlaczego? Z powodu swoich słabych parametrów.
Zgodnie z międzynarodowym porozumieniem o wymianie mocy i energii elektrycznej, Niemcy nam sprzedają swoje nadwyżki 'kiepskiej sinusoidy' i mocy biernej północnym przejściem energetycznym, a my im w zamian sprzedajemy 'czysty' prąd z węgla przejściem południowym."

Nie mogłem tego tak zostawić. Oto dane produkcja/import/export energii dla Polski...
Wymiana międzysystemowa energii elektrycznej [w GWh]*)

Opis 2003 2004 2005 2006 2007 Dynamika 2007/2006
[w %]
Dynamika 2007/2003
[w %]
Bilans handlowy - saldo 10 161 9 293 11 172 11 014 5 356 48,6 52,7
Eksport 13 222 12 487 14 290 13 434 8 497 63,2 64,3
Import 3 061 3 194 3 119 2 420 3 140 129,8 102,6
Przepływy rzeczywiste
"-"Wypłynęło z Polski 15 146 14 605 16 188 16 188 13 110 81,0 86,6
w tym do:
Czech 9 490 9 156 11 167 10 183 9 232 90,7 97,3
Niemiec 282 450 1 046 720 48 6,7 17,0
Słowacji 2 728 2 623 2 792 3 373 3 600 106,7 132,0
Szwecji 2 646 2 376 1 182 1 498 230 15,4 8,7
"+"Wpłynęło do Polski 4 985 5 312 5 002 4 774 7 752 162,4 155,5
w tym z:
Białorusi 1 226 1 001 874 1 045 0 0,0 0,0
Czech 57 80 63 44 20 45,5 35,1
Niemiec 2 761 3 156 2 264 2 546 4 889 192,0177,1
Słowacji 0 8 0,320 4 0 0,0 0,0
Szwecji 11 214 817 264 2 211 837,5 20 100,0
Ukrainy 931 853 983 870 631 72,5 67,8
*) Dane prezentowane w tabeli obejmują również wymianę międzysystemową na liniach 110 kV: Wólka Dobryńska - Brześć, Mnisztwo - Trzyniec - Ustroń, Boguszów - Porici, Kudowa - Nachod, Pogwizdów - Darkov.
Źródło: URE na podstawie danych PSE - Operator SA.

Oto graficzne przedstawienie wartości import/eksport
import i eksport energii elektrycznejźródło: Gazeta Prawna

Na poniżej mapie odnajdujemy połączenia polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami krajów sąsiednich:
połączenia polskiego systemu elektroenergetycznegoa dalej szczegółowa mapa naszego krajowego systemu elektroenergetycznego
polski system elektroenergetyczny

Dane w tabeli ukazują fakty: przyjmujemy od zachodnich sąsiadów 4 889 GWh a Czechom oddajemy 9 232 GWh (spodziwam się, że autor miał zamyśle połączenie z Czechami nazwane "przejściem południowym").

Mapę ukazującą relację import/export dla Niemiec (szkoda, że dla roku 2004 - innej nie znalazłem w internecie).
niemcy eksport import energiiJak widać Niemcy wiele energii przyjmują od Czechów.

Wracając do stwierdzenia: (...) Niemcy nam sprzedają swoje nadwyżki 'kiepskiej sinusoidy' (...)
Na temat "kiepskiej sinusoidy" można poczytać na wikipedii "jakość energii elektrycznej"

Pozostaje jednak stale problem jak sprawdzić jakość energii dostarczanej z Niemiec...
hmmm... nie mam pomysłu w jaki sposób to szybko sprawdzić :) być może muszę poczekać na sprawnego czytelnika tego tekstu...

0 komentarze:

Prześlij komentarz