piątek, 4 czerwca 2010

Świadectwa pochodzenia energii - opłaty zastępcze

Obowiązki w zakresie świadectw pochodzenia energii (ilościowe zakresy obowiązków i wysokości opłat zastępczych)

Zielone certyfikaty – energia zielona
Energia wytworzona w odnawialnych źródłach energii

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
7,0 % - w 2008 r. Oz = 248,46 [zł/MWh]
8,7 % - w 2009 r. Oz = 258,89 [zł/MWh]
10,4 % - w 2010 r. Oz = 267,95 [zł/MWh]

Żółte certyfikaty – energia żółta
Energia wytworzona przez jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
2,7 % w 2008 r. Ozg = 117,00 [zł/MWh]
2,9 % w 2009 r. Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,1 % w 2010 r.Ozg = 128,80 [zł/MWh]

Czerwone certyfikaty – energia czerwona
Energia wytworzona przez pozostałej jednostki wysokosprawnej kogeneracji

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
19,0 % w 2008 r. Ozk = 17,96 [zł/MWh]
20,6 % w 2009 r. Ozk = 19,32 [zł/MWh]
21,3 % w 2010 r. Ozk = 23,32 [zł/MWh]

Fioletowe certyfikaty – energia fioletowa
Energia wytworzona dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy:
w 2010 r. Ozm = 59,16 [zł/MWh]

0 komentarze:

Prześlij komentarz